ΑΧΙΑ CERT: 2ήμερο Σεμινάριο Επιθεωρητών ISO 9001:2015 στις 06 & 07 Απριλίου 2023.

H ΑΧΙΑ CERT στο πλαίσιο συνεχούς εξέλιξης των εκπαιδευτικών δράσεων της διοργανώνει 2ήμερο Σεμινάριο Επιθεωρητών ISO 9001:2015 στις 06 & 07 Απριλίου 2023.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης ISO (ΥΔΠ)
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ISO
 • Συμβούλους Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης
 • Υπεύθυνους Λειτουργικών Τμημάτων
 • Σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δεξιότητες ΥΔΠ
 • Σε όλους όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση του Συστήματος και θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεμελιώδεις έννοιες Ποιότητας
 • Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Δομή του προτύπου ISO 9001:2015
 • Τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015
 • Τις βασικές αρχές της επιθεώρησης, το σχεδιασμό και την προετοιμασία της επιθεώρησης
 • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις τεχνικές διενέργειας επιθεώρησης
 • Εντοπισμός Μη Συμμορφώσεων και διάκρισή τους σε major ή minor
 • Ενέργειες μετά την επιθεώρηση, σύνταξη και υποβολή αναφορών επιθεώρησης
 • Πιστοποίηση (βάσει των προδιαγραφών ISO 17021) για το ΣΔΠ

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, τόσο στην εταιρεία που εργάζονται, όσο και σαν εξωτερικοί επιθεωρητές με αντικείμενο την διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων ποιότητας.

Πληροφορίες Συμμετοχής:

 • Διάρκεια: 16 ώρες
 • Ημερομηνία διεξαγωγής: 6 & 7 Απριλίου 2023 (ώρες 9.00-17.00),
 • Τόπος Διεξαγωγής: Εκπαιδευτική Αίθουσα AXIA CERT, Πίνδου 1, 14341 Νέα Φιλαδέλφεια, 1ος όροφος

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης AXIA CERT.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο https://axiacert.com/dilosi-simetohis-ekpaideyseon/