Κι άλλα 450 εκατομμύρια για τους Ευρωπαϊκούς Αστικούς Δήμους

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Κοινωνική Συνοχή ανακοίνωσε την έναρξη του EUI European Urban Initiative

Όπως ανακοινώθηκε το EUI European Urban Initiative (EUI), θα πραγματοποιήσει πολλές προσκλήσεις για έργα αστικής καινοτομίας και θα υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή ικανοτήτων και γνώσεων σχετικά με την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Το EUI έχει ήδη δημοσιεύσει μια πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων τον Οκτώβριο του 2022 για την υποστήριξη του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, το οποίο έκλεισε πρόσφατα, με 99 αιτήσεις από 21 κράτη μέλη. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο.

Μια δεύτερη πρόσκληση για αστικές καινοτόμες δράσεις θα δημοσιευτεί τον Μάιο του 2023 ύψους 120 εκατομμύρια ευρώ για έργα σε πράσινες πόλεις, διασφάλιση του βιώσιμου τουρισμού και την αξιοποίηση ταλέντων.

Με προϋπολογισμό 450 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2021-2027, το EUI βασίζεται στα θετικά επιτεύγματα των Urban Innovative Actions, τα οποία υποστήριξαν 86 έργα με 372 εκατομμύρια ευρώ από το 2014-2020 σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο Επίτροπος Ferreira είπε: «Σχεδόν το 72% των Ευρωπαίων ζει σε πόλεις, κωμοπόλεις και προαστιακές περιοχές που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η ανεργία, η μετανάστευση, η δημογραφία, η ρύπανση. Η στήριξη της Πολιτικής Συνοχής προς τις πόλεις έχει ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του έτους, τουλάχιστον το 8% των πιστώσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 θα κατευθυνθεί στις πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία EUI θα δώσει τις ευκαιρίες στα ενδιαφερόμενα μέρη της πόλης να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να έχουν άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση της καινοτομίας για την έξυπνη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη των πόλεων μας».