Πλατφόρμα βαθμολογίας μηδενικών ρύπων για Δήμους και Περιφέρειες

Στις 25 Απριλίου, η Πλατφόρμα Ενδιαφερομένων για τη Μηδενική Ρύπανση θα φιλοξενήσει ένα εργαστήριο σχετικά με το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τη Μηδενική Ρύπανση (EU Zero Pollution Action Plan) με τα Εμβληματικά (Flagships) 2 και 3: Προς μια αστική και περιφερειακή μεθοδολογία βαθμολόγησης για μηδενική ρύπανση.

Το Σχέδιο Δράσης Μηδενικής Ρύπανσης υποστηρίζει τη δράση για την αστική μηδενική ρύπανση (Flagship 2) και την προώθηση της μηδενικής ρύπανσης σε όλες τις Περιφέρειες (Flagship 3). Το Flagship 2 στοχεύει να επιβραβεύσει τους Δήμους στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν τη ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους στο χρονικό πλαίσιο 2021-2023.

Το Flagship 3 επιδιώκει να μετρήσει τις πράσινες επιδόσεις των Περιφερειών στην επίτευξη στόχων ρύπανσης, που θα εμφανιστεί σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων για να βραβεύσει τις Περιφέρειες που αναφέρουν τη μεγαλύτερη πρόοδο στην επίτευξη των στόχων του 2030. Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρέχει την ευκαιρία στους πολίτες να ελέγχουν την πρόοδο των αντίστοιχων Περιφερειών/Δήμων τους στην πορεία προς τη μηδενική ρύπανση.

Μετά την εισαγωγή των στόχων του Σχεδίου Δράσης Μηδενικής Ρύπανσης Flagships 2 και 3, οι πρωινές συνεδρίες του εργαστηρίου θα επικεντρωθούν σε συζητήσεις σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και επιπτώσεις, καθώς και στη διαθεσιμότητα δεδομένων και τους κατάλληλους δείκτες.

Το απόγευμα θα καλύψει τη μεθοδολογία της έννοιας βαθμολόγησης, τη συγκέντρωση δεικτών, την ομαδοποίηση και το πλαίσιο βαθμολόγησης, καθώς και θα επιτρέψει στις ομάδες να προχωρήσουν σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με πτυχές όπως η ανάπτυξη του πίνακα αποτελεσμάτων και η οπτικοποίησή του.

Ένα έγγραφο συζήτησης, το οποίο θα αφορά την ανάπτυξη ενός πίνακα αποτελεσμάτων μηδενικής ρύπανσης για τις περιοχές (Flagship 3) και τη συλλογή δεδομένων για τη δράση μηδενικής ρύπανσης στην πόλη (Flagship 2), θα διανεμηθεί στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες πριν από την εκδήλωση.

Λεπτομέρειες και εγγραφές εδώ

Για να παρακολουθήσετε την πρόοδο στις εμβληματικές δράσεις Zero Pollution, δείτε τον ιστότοπο εδώ.