Χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες της Πράσινης Συμφωνίας

Η Γραμματεία του Green Deal παρουσίασε επισκόπηση των πρωτοβουλιών της Πράσινης Συμφωνίας και των ευκαιριών χρηματοδότησης που ενδιαφέρουν τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης.

Ομάδες Εργασίας. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Κοινότητας (C4T) του Cohesion for Transitions.

Αναζητάτε υποστήριξη για την υλοποίηση επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) ειδικά για τον Πολιτικό Στόχο 2 της Πολιτικής Συνοχής «μια πιο πράσινη, χαμηλών εκπομπών άνθρακα μετάβαση προς μια οικονομία καθαρού μηδενικού άνθρακα» της Περιόδου 2021-2027;

Στόχος του C4T είναι να προσφέρει εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη στις δημόσιες αρχές που εμπλέκονται στην εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, καθώς και να παρέχει ένα φόρουμ για συνεργασία και συζητήσεις των δημόσιων αρχών με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ.

Κάντε αίτηση εδώ για να γίνετε μέλος μιας από τις τρεις Ομάδες Εργασίας για την Ενέργεια, το Κλίμα και το Περιβάλλον που θα συγκεντρώσει τις δημόσιες αρχές που διεκδικούν κονδύλια για την πολιτική συνοχής με τους ενδιαφερόμενους για να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα και προκλήσεις σχετικά με τη χρήση τέτοιων κεφαλαίων για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως συναντήσεις που παρουσιάζουν καλές πρακτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Βρείτε εδώ γραφήματα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους υποστήριξης που παρέχονται μέσω του C4T.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 7 Απριλίου 2023.

Πρόσκληση για καθοδηγητές για τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις: Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων PROSPECT+ για καινοτόμα χρηματοδοτικά προγράμματα

Αναζητάτε τρόπους να χρηματοδοτήσετε τη δράση σας για το κλίμα; Μην χάσετε το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων PROSPECT+ για καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης!

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Τοπικές και περιφερειακές αρχές ή οι υπηρεσίες τους για την ενέργεια/κλίμα, τοπικοί και περιφερειακοί οργανισμοί (π.χ. αναπτυξιακές υπηρεσίες, δημοτικές εταιρείες, ενεργειακοί συνεταιρισμοί) και εξωτερικοί σύμβουλοι που εργάζονται για μια τοπική ή περιφερειακή δημόσια αρχή, είτε ως μέντορας είτε ως καθοδηγούμενος μέσω αυτού του συνδέσμου εγγραφής.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 14 Απριλίου 2023.

Σημειώστες την ημερομηνία: #EULife23 INFO DAYS

Στις 25 και 26 Απριλίου, το CINEA θα πραγματοποιήσει διάφορες διαδικτυακές ενημερωτικές συνεδρίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του LIFE 23. Αυτές οι ζωντανές συνεδρίες θα καθοδηγήσουν τους πιθανούς αιτούντες μέσω του προγράμματος LIFE, των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των θεμάτων προτεραιότητας για το 2023.

Βρείτε εδώ την αναλυτική ατζέντα και εδώ τον σύνδεσμο εγγραφής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 25 Απριλίου, 09:00 CEST.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Κλήσεις της αποστολής Horizon Europe

Τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτές επί του παρόντος για την παροχή χρηματοδότησης για έργα που υλοποιούν την Πράσινη Συμφωνία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα βρείτε εδώ
τον σύνδεσμο για την ειδοποίηση χρηματοδότησης Ιανουαρίου με όλες τις πληροφορίες. Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι προσκλήσεις είναι ανοικτές σε όλες τις νομικές οντότητες που είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή με την ομάδα μας στο Green Deal στο [email protected].