Καφέ Κάδους με βιοφίλτρα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ποιότητα ζωής των πολιτών, καινοτομεί και εφαρμόζει πρώτος στην Ελλάδα τον καφέ κάδο με βιοφίλτρο.
Σε πρώτη φάση προχωρήσαμε στην αγορά 270 καφέ κάδων με βιοφίλτρο, οι οποίοι θα διανεμηθούν στις επιχειρήσεις εστίασης του Δήμου και στα νοικοκυριά που εφαρμόζουν το πρόγραμμα κομποστοποίησης.
Η διαφορά του, με τους κλασικούς καφέ κάδους, είναι στην ύπαρξη του βιοφίλτρου που βρίσκεται επάνω στο καπάκι, το οποίο απορροφά το σύνολο των δυσάρεστων οσμών.


O καφέ κάδος με βιοφίλτρο είναι εξατομικευμένος, έχει κλειδαριά ώστε να χρησιμοποιείται αυστηρά από τον ιδιοκτήτη κάθε κάδου, ενώ παράλληλα είναι εξοπλισμένος με RFID tag, για την ζύγισή και ταυτοποίησή του κατά την αποκομιδή.

Ο κάδος χρησιμοποιώντας βιοτεχνολογία αιχμής:

  1. Αδρανοποιεί τις οσμές στο 100%
  2. Ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο παρουσίας εντόμων και ζωυφίων
  3. Εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες προστατεύοντας την δημόσια υγεία
  4. Βελτιστοποιεί την διαδικασία κομποστοποίησης του οργανικού υπολείμματος