Ενέργειες εργαζομένων στις Περιφέρειες για την απεργία σε στοχοθεσία και αξιολόγηση

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής ενμερώνει σχετικά με την «απεργία-αποχή» από την στοχοθεσία και αξιολόγηση του ν. ν. 4940/2022 για τα εξής:

 1. Η προκηρυγμένη από την ΟΣΥΑΠΕ «απεργία-αποχή» από τις διαδικασίες στοχοθεσίας και αξιολόγησης είναι κατά κυριολεξία, επί της ουσίας και τους τύπους ΝΟΜΙΜΗ έως ότου κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο διαφορετικά.
  Το δικαστήριο που έγινε την Δευτέρα 3/4, μετά την προσφυγή Βορίδη θα βγάλει απόφαση μετά την ερχόμενη Δευτέρα, όπως μας ενημέρωσε η δικαστής.
  Σημειώνεται ότι τυχόν αρνητική για εμάς έκβαση της δίκης δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να έχει καμία αρνητική επίδραση σε κανέναν εργαζόμενο, που συμμετείχε και είχε καταθέσει αρμοδίως τη σχετική δήλωση «απεργίας-αποχής». ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ.
  Στην δίκη αυτή επικεντρώσαμε στις προτάσεις αντίκρουσης πρώτα και κύρια στην μη ύπαρξη «έννομου συμφέροντος» του υπουργού Εσωτερικών και στις απαράδεκτες αιτιάσεις του τερατουργήματος – νόμου Χατζηδάκη (4808/2021) για ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας και προσωπικού εγγυημένης λειτουργίας λες και δεν πάμε στη δουλειά μας, στην απαίτηση «διαλόγου» με τον ΟΜΕΔ για να μην έχει δυνατότητα κανείς να προκηρύσσει απεργία κλπ.
  Αξιοποιήσαμε επίσης στη δίκη και το έγγραφο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, που αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί και να «ακυρώσει» επί της ουσίας την απόφασή του για στοχοθεσία, μετά την σημαντική παρέμβαση του Συλλόγου Σάμου-Ικαρίας και εν συνεχεία και της Ομοσπονδίας, όπου με έγγραφό του ζητά την μη εφαρμογή του συστήματος στοχοθεσίας-αξιολόγησης, γιατί οι διατάξεις του νόμου «δεν είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως ευαγγελίζονται, εξαιτίας της τεράστιας έλλειψης προσωπικού και την αδυναμία ουσιαστικά των υπηρεσιών… και αφού τα προβλήματα δεν εντοπίζονται στην «απόδοση» του προσωπικού, αλλά στην υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση των Περιφερειών»
 2. Σήμερα επιδόθηκαν εξώδικα στην Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, και σε όλους τους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, τους οποίους καλέσαμε να μην εκκινήσουν καμία διαδικασία καθορισμού στόχων σύμφωνα με την αρ.ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/30/οικ.5667/31.3.2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, γιατί ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ παρόμοια αρμοδιότητα των Γενικών Δ/ντών, και σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, θα πρέπει άπασες οι ενέργειές τους να έχουν έρεισμα σε ρητή διάταξη νόμου ή κανονιστικής αποφάσεως, που εν προκειμένω δεν συμβαίνει, αφού η υπόψη εγκύκλιος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το άρθρο 9 ν.4940/2022 και το άρθρο 6 παρ.4 και 5 της με αρ.ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1./οικ.386/30.12.2023 υπουργικής αποφάσεως (συνημμένο).
  Δεδομένου λοιπόν ότι στους Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές από τις σχετικές διατάξεις απονέμεται αποκλειστικώς η αρμοδιότητα εξειδίκευσης των στόχων που θέτει το όργανο διοίκησης του οικείου φορέα οι ενέργειες που κάνουν είναι αβάσιμες και αυθαίρετες.
 3. Ειδικό εξώδικο θα επιδοθεί επίσης στην Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και για τις απειλές που εκτοξεύει για πειθαρχικές διώξεις, με την αρ.ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/30/οικ.5667/31.3.2023 εγκύκλιο προς όλους τους υπαλλήλους.

Και η ανακοίνωση καταλήγει:

Αποτελεί απαράδεκτη απειλή, γιατί ενώ το ΥΠΕΣ γνωρίζει ότι έχουν ξεκινήσει οι εργαζόμενοι αποχή με απεργιακή κάλυψη των Ομοσπονδιών τους… γράφει χωρίς καν να είναι πειθαρχικοί μας προϊστάμενοι ότι «η άρνηση εφαρμογής του ν. 4940/2022 3 από οποιονδήποτε υπάλληλο επισημαίνεται ότι δύναται να οδηγήσει σε πειθαρχική διαδικασία, δεδομένου ότι στοιχειοθετείται ενδεχομένως πειθαρχικό παράπτωμα, ιδίως της παρ. 1β του άρθ. 107 του Υπαλληλικού Κώδικα»!!!

Είναι προκλητικό να απειλούν και να μιλάνε για στοχοθεσία-αξιολόγηση όταν δεν μας παρέχουν τα μέσα για να κάνουμε τη δουλειά μας, όταν το 50% των οργανικών θέσεων είναι κενές, όταν οι Υπηρεσίες λειτουργούν στο όριο, χάρις στο φιλότιμο των εργαζομένων.
Συζητάμε και αποφασίζουμε συλλογικά στον δρόμο του αγώνα. ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 11/4/2023 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL OLYMPIC