17 Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

Στην πλέον πρόσφατη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ, στις 29 Μαρτίου 2023, ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης των 17 (δεκαεπτά) Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) ισάριθμων Δήμων – μελών του, τα οποία εκπονήθηκαν μέσα σε ένα εξάμηνο του 2022. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ΤοΣΔΑ Θηβαίων, Τανάγρας, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας, Καμένων Βούρλων, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Λοκρών, Δελφών, Δωρίδας, Καρπενησίου, Αγράφων, Λίμνης – Μαντουδίου, Ερέτριας & Κύμης – Αλιβερίου.

Τα ΤοΣΔΑ εκπονήθηκαν από ομάδα εργασίας στελεχών του Φορέα, αδαπάνως για τους Δήμους – μέλη που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και απέστειλαν στοιχεία για τη διαμόρφωση του τοπικού σχεδιασμού τους.

Η σύνταξη των Τοπικών Σχεδίων έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ενσωμάτωση των στόχων του ΕΣΔΑ, του προς αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας και τις απαιτήσεις για την Διαλογή στην Πηγή που απορρέουν από τον Νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ Α΄129/23-07-2021).

Η φιλοσοφία της εκπόνησης των ΤοΣΔΑ από τον Φορέα είναι η υποστήριξη των ΟΤΑ, έτσι ώστε να δομηθεί για τον κάθε έναν, ένας ρεαλιστικός σχεδιασμός ακριβώς με βάση το «προφίλ» του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπογεωγραφία και τα κοινωνικό- οικονομικά χαρακτηριστικά, τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες, τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των προτεινόμενων ενεργειών σε σχέση με τις απαιτήσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο, αποφεύγοντας οριζόντιες προσεγγίσεις που παράγουν ανισότητες στη στοχοθεσία των ΟΤΑ.

Σ΄αυτό το πλαίσιο, και δεδομένης της εκπόνησης από τον ΦοΔΣΑ των περισσότερων ΤοΣΔΑ των Δήμων της Περιφέρειας, επιτυγχάνεται η σύγκλιση του προς αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ και των ΤοΔΣΑ για το 2025, καθώς τα Σχέδια :
 Προσεγγίζουν συνολικά για τη Στερεά Ελλάδα, σε πραγματικές συνθήκες υποδομών ΜΕΑ & ΜΕΒΑ, το ποσοστό του στόχου επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
 Κατανέμουν τη δυνατότητα επίτευξης αυτού του ποσοστού ανά Δήμο και προσεγγίσουν τις επιλογές ανάπτυξης διακριτών ρευμάτων με σχέση κόστους – οφέλους.
 Περιορίζουν την ανάπτυξη διακριτών ρευμάτων για απομακρυσμένους και ολιγοπληθείς οικισμούς.
 Δίνουν έμφαση μεγαλύτερων ποσοστών ΔσΠ σε «Μητροπολιτικά κέντρα» (π.χ. Λαμία, Θήβα που εξυπηρετούν καθημερινά σημαντικό πληθυσμό πλην των μόνιμων κατοίκων).
 Διακρίνουν τις τουριστικές περιοχές με μεγάλους ή μικρότερους παραγωγούς, καθώς και τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
 Ενθαρρύνουν την οικιακή κομποστοποίηση σε κατάλληλες περιοχές.
 Εστιάζουν στην απόδοση της πραγματικής κατάστασης σε κάθε Δήμο (πληθυσμιακά, γεωγραφικά, οικονομικά, κ.λ.π.).
 Ενσωματώνουν τις απαιτήσεις χρήσιμου εξοπλισμού και υποδομών, όχι με βάση φιλοδοξίες, αλλά με βάση δυνατότητες λειτουργίας και αποτελέσματος.
 Καλλιεργούν τις διαδημοτικές συνεργασίες ως προς τη χρήση υποδομών και Μονάδων, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο έως την ολοκλήρωση όλων των ΜΕΑ / ΜΕΒΑ στη Στερεά Ελλάδα.

Παράλληλα στα ΤοΣΔΑ, αποτυπώνεται ο δημοκρατικός προγραμματισμός κάθε Δήμου, ενώ ταυτόχρονα διατρέχονται από την απαιτούμενη «ισορροπία» ανάμεσα στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου, της ωφέλειας χρηματοδοτήσεων των ΟΤΑ, της διαμόρφωσης κουλτούρας ΔσΠ και του εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους.

Η διαδικασία εκπόνησης των 17 (δεκαεπτά) ΤοΣΔΑ αποτελεί επιπλέον και μια διαδικασία εμβάθυνσης της συνεργασίας και της έμπρακτης και διαρκούς υποστήριξης του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας προς τους Δήμους – μέλη του, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες με έγκυρα στοιχεία, καθώς και τη δυνατότητα υλοποίησης ενός ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου σχεδιασμού.