Ανασκόπηση των κυριότερων αυτοδιοικητικών ειδήσεων της εβδομάδας 1-7 Μαΐου

Την εβδομάδα που μας πέρασε όπου κυριαρχεί βέβαια η προεκλογική περίοδος, με εγκύκλιο έγινε ενημέρωση για τον καθορισμό τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα.

Όπως βγήκε και εγκύκλιος για τον σχηματισμό εκλογικών τμημάτων όπου θυμίζει ότι ο νόμος ορίζει μέχρι 550 εκλογείς ανά εκλογικό τμήμα.

Ξεκίνησε και την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δημοσίευσε και να τα νέα τοπικά σχέδια.

Δημοσιεύθηκε και ο Οδηγός κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (ν. 4936/2022 Α’105).

Βγήκε και ανακοίνωση ότι το πληροφοριακό σύστημα για την υποδοχή των αιτήσεων του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», παραμένει ανοιχτό μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2023.

Βγήκε και Εγκύκλιος περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων.

Κόπηκαν 14 κόμματα από τις εκλογές λόγω δυσλειτουργίας της πλατφόρμας.
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις 31 Αυγούστου.

Το myota.gr δημοσίευσε τους πίνακες Υπ. Εσ. για τις χρηματοδοτήσεις στους Δήμους.

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα LIFE Green Infrastructure

414.000 ευρώ πρόστιμα μοίρασε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων.

Βγήκε εγκύκλιος για το ποιοί δικαιολογούνται να μην ψηφίσουν.

και Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τον καθορισμό των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς.

Θυμίζουμε ότι κάθε μέρα στην σελίδα ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ μπορείτε να βλέπετε καλές πρακτικές δήμων.