∆ιεθνές Συνέδριο με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Νέες Τεχνολογίες»

Το 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Νέες Τεχνολογίες» διεξάγεται σήμερα (12/5/2023) στην Καλαμάτα, υπό την διοργάνωση του ∆ήμου Καλα- μάτας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
Στο 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Νέες Τεχνολογίες» συμμετέχουν 35 ομιλητές, σε 8 θεματικά τραπέζια, τα οποία καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Κινητικότητα & Μεταφορές
Κτήρια & Εγκαταστάσεις
Ενέργεια – Περιβάλλον Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Αστικό Περιβάλλον Ανθεκτικότητα της Πόλης και Σχετικές Υποδομές Κυκλική Οικονομία & ∆ιαχείριση Αποβλήτων Οικονομία & Κοινωνία
Ρομποτική
Οι ομιλητές προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα φορέων, μεταξύ αυτών ∆ήμους, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθούν θεματι- κές όπως Mission “100 Κλιματικά & Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030”, Ενέργεια & Περιβάλλον, Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Αστικό Περιβάλλον, Κυκλική Οικονομία – ∆ιαχείριση Αποβλήτων, Κινητικότητα & Μεταφορές, Ανθεκτικότητα της Πόλης & Σχετικές Υποδομές, ΚΕΠΕ – Οικονομία & Κοινωνία, ENIRISST+.

Το Συνέδριο μπορεί να παρακολουθήσει το κοινό δια ζώσης, αλλά και μέσω διαδικτύου στο:
https://www.youtube.com/watch?v=eN9sXFCHdDA

Το Σάββατο, 13/5/2023, θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία (Βασιλέως Γεωργίου) της Καλαμάτας ο επιτυχημένος θεσμός, Φεστιβάλ Ρομποτικής, που διοργανώνει ο ∆ήμος Καλα- μάτας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελο- ποννήσου, την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας.
Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν 34 ομάδες ρο- μποτικής, οι οποίες θα παρουσιάσουν δικές τους δημιουργίες σε τομείς όπως η ρομποτική και η ανάπτυξη πειραμάτων φυσικής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο https://robotics.kalamata.gr/.