Τοποθετούνται τα πράσινα σημεία στο Δήμο Διονύσου

Μία από τις σπάνιες περιπτώσεις καθώς ελάχιστοι είναι οι δήμοι που προχωρούν στην χωροθέτηση και τοποθέτηση πράσινων σημείων σε πραγματικά προσβάσιμους και πολυσύχναστους χώρους.


Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για την καταλληλότητα των σημείων στα οποία θα τοποθετηθούν οι γωνίες ανακύκλωσης βάσει της προγραμματικής σύμβασης 6123/14.5.21 που υπέγραψε ο Δήμος Διονύσου με τον ΕΔΣΝΑ.
Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και της Ε.Π.Ζ για την χωροθέτησή τους ως ακολούθως:
-Πέντε συστήματα “4 ρευμάτων”,
-Τέσσερα συστήματα “5 ρευμάτων”,
-Τρία συστήματα “6 ρευμάτων*,
-Τρία πολυκέντρα ανακύκλωσης,
-Δύο κιόσκια ανακύκλωσης
-Μία έξυπνη νησίδα.

Σημειώνεται ότι όλα τα συστήματα θα είναι υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης.

Από τα πιο πάνω έχουν ήδη τοποθετηθεί δύο πολυκέντρα ανακύκλωσης (ένα στην Άνοιξη και ένα στον Άγιο Στέφανο) και δύο κιόσκια ανακύκλωσης (ένα στον Άγιο Στέφανο και ένα στη Σταμάτα).

Να σημειώσουμε ότι έντονα συζητήθηκε από την ΚΕΔΕ και το νομοθετικό πλαίσιο του «Πληρώνω όσο πετάω» που δεν προχωράει ώστε να δώσει πραγματικά κίνητρα και στους δήμους και στους πολίτες να προχωρήσουν στην ανακύκλωση και διάθεση καθαρών προϊόντων υψηλής ανταλλακτικής αξίας.
Με στόχο το 50% σήμερα η ανακύκλωση στην Αττικής βρίσκεται σε επίπεδα 5%-7%.