Κατάργηση των κινήτρων δόμησης του ΝΟΚ προτείνει η ΚΕΔΕ

Την κατάργηση των κινήτρων δόμησης του ΝΟΚ και της νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που το προβλέπει διεκδικεί με απόφασή της η ΚΕΔΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση:
-«Η ως άνω ρύθμιση, η οποία είναι άκρως θετική για τις πόλεις, κατά το μέρος που περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στις Δημοτικές Ενότητες της Φιλοθέης, Παλαιού Ψυχικού και Εκάλης, έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με την αρχή της ισότητας, όσο και την υποχρέωση του Κράτους να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και να προβαίνει και να διασφαλίζει την ορθολογική πολεοδομική οργάνωση των οικισμών και τους βέλτιστους όρους διαβίωσης των κατοίκων τους, κατά παράβαση των άρθρων 4 και 24 του Συντάγματος» λέει η απόφαση της ΚΕΔΕ και υπογραμμίζει ότι:

-«Συνεπώς, υφίσταται επιτακτική ανάγκη, υπαγορευόμενη από τα άρθρα 4 και 24 του Συντάγματος, για την προστασία του συνόλου των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, από την αδιάκριτη εφαρμογή των προβλεπόμενων στον ΝΟΚ υπερβάσεων ύψους και συντελεστή δόμησης».

Η ΚΕΔΕ, με την απόφαση της ζητά τη δέσμευση όλων των κομμάτων για:

Α) Άμεση νομοθετική ρύθμιση, με την οποία να συμπεριληφθούν στο άρθρο 120 του ν. 5043/2023 όλες οι περιοχές με χρήσεις γης «αποκλειστικής κατοικίας» αλλά και το σύνολο των περιοχών που διαθέτουν τα κατά τα ανωτέρω πολεοδομικά χαρακτηριστικά.

Β) Άμεση αναστολή εφαρμογής συνολικά των πολεοδομικών κινήτρων του ΝΟΚ.

Πέντε επιχειρήματα

Στην εισήγηση του προέδρου της ΚΕΔΕ, που υιοθετήθηκε και έγινε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ αναπτύσσονται πέντε επιχειρήματα για την γενική κατάργηση των κινήτρων δόμησης του ΝΟΚ, τα οποία έχουν ως εξής:

– Ενεργειακή απόδοση κτιρίων χωρίς κίνητρα: Αναφορικά με τις προβλέψεις των κινήτρων δόμησης του ΝΟΚ υπέρβασης του ύψους αλλά και του συντελεστή δόμησης μέσω της μείωσης σε κάποιες περιπτώσεις της κάλυψης για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, επισημαίνεται ότι: «είναι σαφές ότι η κατασκευή νέων ενεργειακών κτηρίων με σύγχρονες προδιαγραφές είναι αναγκαία, όμως η κινητροδότηση με αύξηση των όρων δόμησης επιβαρύνει με δόμηση τις πόλεις της Χώρας και καταργεί όλες τις πρόνοιες που έχουν διαχρονικά προβλεφθεί για βιώσιμες και ανθρώπινες πόλεις».

– Κατάργηση των κινήτρων δόμησης του ΝΟΚ στις «κηπουπόλεις»: Σχετικά η απόφαση της ΚΕΔΕ επιστρατεύει το επιχείρημα ότι: «η ρύθμιση του ΥΠΕΝ ακόμα και εάν προστάτευε αποκλειστικά και μόνον τις κηπουπόλεις της Φιλοθέης, Παλαιού Ψυχικού και Εκάλης ενώ ταυτόχρονα υφίστανται και άλλες περιοχές με ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, έρχεται σε ευθεία αντίθεση επίσης, με την αρχή της ισότητας καθόσον υπάρχουν και άλλες περιοχές χαρακτηρισμένες ως «αποκλειστικής κατοικίας» δηλαδή κηπουπόλεις».

– Κατάργηση των κινήτρων δόμησης του ΝΟΚ στην Αθήνα και περιοχές της επικράτειας: Συνδυαστικά με το προηγούμενο επιχείρημα για τις «κηπουπόλεις» η απόφαση της ΚΕΔΕ αναφέρει ότι: «Το ίδιο ισχύει και για άλλες περιοχές της Αθήνας και της επικράτειας, οι οποίες φέρουν ιδιαίτερα και άξια προστασίας πολεοδομικά χαρακτηριστικά. Και αυτό, διότι οι περιοχές αυτές είτε έχουν αυστηρότερο καθεστώς προστασίας ακόμη και από τις περιοχές αμιγούς κατοικίας (αποκλειστικής κατοικίας), όπως οι ανωτέρω τρεις Δημοτικές Ενότητες, είτε έχουν, βάσει ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, χαμηλά κτίρια και συγχρόνως σύστημα πανταχόθεν ελεύθερης δόμησης, δηλαδή μεγάλα προκήπια και πρασιές που εξασφαλίζουν πλήρη ηλιασμό, φωτισμό, αερισμό των κτιρίων και κατά συνέπεια αυξημένο επίπεδο ζωτικών χώρων και βιοτικής προστασίας των κατοίκων τους».

– Αυξάνεται η συνολικά πραγματοποιούμενη δόμηση: Με αναφορές σε αποφάσεις του ΣτΕ η απόφαση της ΚΕΔΕ οδηγείται στο συμπέρασμα ότι: «Στην προκειμένη περίπτωση, η δυνατότητα υπέρβασης του ύψους και του συντελεστή δόμησης, σε άλλες περιοχές που διαθέτουν προκήπια και εφαρμόζουν το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα, επιβαρύνει τις περιοχές αυτές καθώς αυξάνεται η συνολικά πραγματοποιούμενη δόμηση, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένας συμφυρμός χαμηλών και υψηλών κτιρίων με αποτέλεσμα να αναιρείται η πολεοδομική φυσιογνωμία των περιοχών αυτών και να επιδεινώνονται οι όροι διαβίωσης των κατοίκων τω οικισμών αυτών».

– Το «πολεοδομικό κεκτημένο» των περιοχών: Από την ΚΕΔΕ «σημειώνεται ότι οι διατάξεις του ΝΟΚ που δίδουν τη δυνατότητα χορήγησης πολεοδομικών κινήτρων για την υπέρβαση του ύψους των κτιρίων και του συντελεστή δόμησης έρχονται επίσης, σε αντίθεση με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος, καθώς επιτρέπουν όλως αδιακρίτως και χωρίς προηγούμενη μελέτη, την απόκλιση από τους ισχύοντες όρους δόμησης σε κάθε περιοχή. Επιτρέπουν δηλαδή, την υπέρβαση των όρων δόμησης μίας περιοχής, χωρίς προηγουμένως να έχουν συνεκτιμηθεί τα πολεοδομικά της χαρακτηριστικά όπως αυτά καθορίζουν το πολεοδομικό της κεκτημένο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της».

Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Αλίμου έχει προσφύγει στο ΣτΕ για το θέμα.