Συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων στα πλαίσια του έργου CO-GREEN

Πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνάντηση, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου“COmmunity-basedaction for a GREEN transition (CO-GREEN)” που υλοποιεί ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με την Euracademy Association, με ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής της Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, εκτός από το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού που εκπροσωπήθηκε από τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Βραχνάκη, έλαβαν μέρος με εκπροσώπους τους φορείς όπως: η Ενεργειακή Κοινότητα ΚαρδίτσαςΣΥΝ.ΠΕ (ΕΣΕΚ), η ΑναπτυξιακήΚαρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ ΑΕ), το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μουζακίου, ο Δήμος Λίμνης Ν. Πλαστήρα, το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας με τον ΌμιλοΚλιματικής αλλαγής – Κλιματικής κρίσης, η Ίταμος – Μουζάκι ΑΜΚΕ, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, η εταιρεία Energy Design κ.ά.

Στόχος της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 ήταν η κατάθεση των εμπειριών και των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών σε συμμετοχικές διαδικασίες/πρακτικές στις τοπικές κοινότητες σχετικά με πράσινα θέματα, η αξιολόγησή τους (μεθοδολογία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα) και η αξιοποίηση αυτών στα πλαίσια του έργου.

Έγινε σαφές ότι οι συμμετοχικές διαδικασίες εμπλουτίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συμβάλλουν στην ποιότητα αυτών. Η κατάθεσητων απόψεων, των αναγκών, των προβληματισμών και των προτάσεων των ενδιαφερόμενων μερών συντελεί στην αποσαφήνιση της ρυθμιστέας κατάστασης και των επιμέρους συμφερόντων, στον εντοπισμό, τη διατύπωση και τη διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων και λύσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών και είναι περισσότερο ρεαλιστικές.