Πρόσκληση για βέλτιστες πρακτικές από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ

Δείξτε τα επιτεύγματα της πόλης ή της περιοχής σας και εμπνεύστε άλλους να δημιουργήσουν ακμάζουσες, υγιείς και βιώσιμες κοινότητες.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να καταστήσει την ήπειρο κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 μέσω πολιτικών και κανονισμών που αλλάζουν τον τρόπο που ζούμε, καταναλώνουμε, κινούμαστε, εργαζόμαστε και παράγουμε ενέργεια. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της ΕΕ υπερασπίζονται καινοτόμες λύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της κρίσης της βιοποικιλότητας. Εφαρμόζοντας και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οδηγούν σε ουσιαστικές αλλαγές και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός φωτεινότερου μέλλοντος στις κοινότητές μας.

Συνεισφέρετε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια και υποβάλετε τις βέλτιστες πρακτικές και τις ιστορίες επιτυχίας από τον Δήμο ή την Περιφέρειά σας συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.

Οι πρωτοβουλίες σας θα προωθηθούν στα θεσμικά όργανα και τους ενδιαφερόμενους της ΕΕ και θα δημοσιευτούν στον χάρτη #EUGreenDeal και στα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταδεικνύοντας τον βασικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας.

Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε τις πρόσφατες ή συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες σας σχετικά με:
Κλιματική προσαρμογή
Μετριασμός του κλίματος
Κυκλική οικονομία
Θέματα ενέργειας, όπως η ενεργειακή απόδοση, η ενεργειακή φτώχεια ή η ανανεώσιμη ενέργεια
Καθαρή κινητικότητα
Μηδενική ρύπανση
Αναδάσωση, βιοποικιλότητα και αστικό πρασίνισμα
Πράσινοι προϋπολογισμοί
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την πράσινη μετάβαση

Η προθεσμία για την αποστολή της συνεισφοράς σας είναι στις 30 Ιουνίου 2023.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας! Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Green Deal στο [email protected].

Θερμούς χαιρετισμούς,
Ράφαλ Τρζασκόφσκι
Πρόεδρος της τοπικής ομάδας εργασίας ENVE Commission και Green Deal Going