Ξεκίνησε το Επιστημονικό Συνέδριο Πράσινη Μετάβαση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Forum Training & Consulting» & ο Φορέας Διοργάνωσης Εκθέσεων «Attica Green Expo», διοργανώνουν στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Πολιτικές για Διοίκηση & Οικονομική Διαχείριση)
Οι οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές της περιόδου 2019-2022, η αντιμετώπιση της πανδημίας και η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης από τις Δημοτικές Αρχές και τις δημοτικές υπηρεσίες έχουν καταστήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως το εγγύτερο στοιχείο ασφάλειας και σταθερότητας για τον πολίτη στην καθημερινότητα του.
Το κύριο ζητούμενο της εποχής μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι διαδικασίες για Πράσινη Μετάβαση & Κυκλική Οικονομία. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Πρότυπων Περι- βαλλοντικών Πολιτικών για Διοίκηση & Οικονομική Διαχείριση με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, περιβαλλοντικές δεξιότητες, πράσινες προμήθειες, μείωση ρύπων, βιώσιμη αστική κινητικότητα, ηλεκτροκίνηση, ολική διαχείριση στερεών αποβλήτων και μείωση ταφής απορριμμάτων, με πε- ριβαλλοντική ευθύνη και δεσμεύσεις.
Με τη συμπλήρωση 44 μηνών αιρετής διοίκησης (από το Σεπτέμβριο του 2019), οι δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν το 2019 οφείλουν να είναι οικείες με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και προτεραιότητες που διαμορφώνονται σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες που διανοίγονται, αλλά και τις χρηματοδοτικές πηγές που είναι στη διάθεσή τους. Στην κατεύθυνση αυτή, οι δημοτικές αρχές και οι υπηρεσίες τους, θα πρέπει να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για μετάβαση σε πράσινη & κυκλική οικονομία, για αξιοποίηση δυνατοτήτων ψηφιακού μετασχηματισμού και για διαρκή επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ.
Οι εκδηλώσεις του Επιστημονικού Συνεδρίου θα υλοποιηθούν στο Συνεδριακό Χώρο, στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do).
Το Συνέδριο αποτελεί και την 4η Συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ – Δίκτυο Ξενοφών των 332 Δήμων της χώρας.
Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως Ομιλητές και Συντονιστές αιρετοί και τεχνοκράτες (Δήμαρχοι, Γενικοί ” Γραμματείς Δήμων & Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών, Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες ΟΤΑ), υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α ́ και Β ́ Βαθμού, καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα που ξεκινάει απο σήμερα