Παρεμβάσεις για την Υποστήριξη στην Εργασία από τον Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου στέκεται δίπλα στον κόσμο της εργασίας και στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας διοργανώνει κύκλους υποστήριξης εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη του Ιλίου.
Ο πρώτος κύκλος συνιστά την Ομάδα Ενδυνάμωσης και προσφέρει:
• Υποστήριξη μέσα από ομαδική διεργασία
• Ενδυνάμωση
• Κατανόηση Συναισθημάτων
• Διαχείριση Προκλήσεων
Δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά στο [email protected]
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8858540, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 17:00.
Το «Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου» αποτελεί δράση που εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Δυτικής Αθήνας 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.socialinnovationilion.gr/

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος