Παρούσα η COMBATT στην Attica Green Expo

Με το δικό της περίπτερο και στοχευμένες δράσεις, η COMBATT συμμετέχει στο Attica Green Expo, από 24 έως 27 Μαΐου στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Φαλήρου Tae Kwon Do. Πρόκειται για μια έκθεση με βασικό άξονα την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και την ανάδειξη καινοτόμων δράσεων και πρακτικών για την προστασία του πλανήτη μας. 

Με την παρουσία της στην Attica Green Expo, η COMBATT σκοπεύει να προσεγγίσει στο περίπτερό της ένα ευρύ κοινό, προκειμένου να το ενημερώσει γύρω από τις πρωτοβουλίες της που ενισχύουν την Κυκλική Οικονομία, μέσω της ορθής διαχείρισης, συλλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσσωρευτών.

“Βρες τη Φράση-Κλειδί”, παρέα με την Combatt! 

Παράλληλα, η COMBATT έχει σχεδιάσει ειδικές δράσεις στο πλαίσιο της Attica Green Expo, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας. Μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο παιχνίδι “Βρες τη Φράση-Κλειδί” και πολλές ακόμα  εκπλήξεις, τα παιδιά θα διασκεδάσουν, αλλά και θα εξοικειωθούν με έννοιες όπως η Ανακύκλωση Μπαταριών, η Κυκλική Οικονομία και η Εξοικονόμηση Πόρων. 

Επίσης, η COMBATT θα υλοποιήσει μια δράση αφιερωμένη στην προσεχή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ζητώντας από τους μαθητές να αναδείξουν ένα «τυχερό σχολείο», το οποίο θα εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη του με βιβλία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και οικολογικής ευαισθητοποίησης.

Τέλος, τα παιδιά θα ενημερωθούν για τις δράσεις της COMBATT που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.

Λίγα λόγια για τη COMBATT Α.Ε.

Η COMBATT Α.Ε. είναι το ολοκληρωμένο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών πανελλαδικής εμβέλειας. Η COMBATT εργάζεται για την ανάπτυξη των διαδικασιών που διασφαλίζουν την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών με το βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο. Διαρκές όραμα της εταιρείας είναι να αποτελεί ένα Πρότυπο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, παρέχοντας άρτιες υπηρεσίες στους συμβαλλόμενους υπόχρεους παραγωγούς. Παράλληλα, η COMBATT συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων που αφορούν τους απόβλητους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία