Μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Επενδύσεις σε τοπικά έργα για την μακροχρόνια ανεργία

29 June 2022, 150th Plenary Session of the European Committee of the Regions Belgium - Brussels - June 2022 © European Union / Laurie D. / John T. / Fred G. Yonnec POLET 1st Deputy Mayor of Berchem-Sainte-Agathe

Με σχεδόν 6 εκατομμύρια Ευρωπαίους που αναζητούν ενεργά εργασία για τουλάχιστον ένα χρόνο, η μακροχρόνια ανεργία έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Το υψηλό κόστος του για την κοινωνία θα αντισταθμιστεί με την παροχή αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στους ανέργους σε τοπικό επίπεδο, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σε γνωμοδότηση που συνέταξε ο Yonnec Polet (BE/PES), Αντιδήμαρχος του Berchem-Sainte-Agathe. Η γνωμοδότηση, η οποία εγκρίθηκε στη σύνοδο της Ολομέλειας της 25ης Μαΐου, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει απολογισμό του Youth Guarantee, να διαθέσει ορισμένα κονδύλια του ΕΚΤ+ για τοπικές πρωτοβουλίες «μηδενικής μακροχρόνιας ανεργίας» και να δημιουργήσει ad hoc fund
για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας.

Όσο περισσότερο είναι κάποιος άνεργος, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας είναι επομένως ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την αποφυγή περιθωριοποίησης μέρους του πληθυσμού. Η προσέγγιση του «μηδενική μακροχρόνια ανεργία» βασίζεται στην αρχή ότι κανείς δεν είναι άνεργος όταν οι θέσεις εργασίας είναι προσαρμοσμένες στις ικανότητες και τις δεξιότητες των ανθρώπων. Οι μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχουν σε εθελοντική βάση και αμείβονται τουλάχιστον με τον κατώτατο μισθό.

Με τις γνώσεις τους σχετικά με την τοπική αγορά εργασίας και τους δεσμούς με τις τοπικές επιχειρήσεις και τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους, οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι σε καλύτερη θέση να δημιουργήσουν προγράμματα που ωφελούν τους τοπικούς οικονομικούς παράγοντες και επεκτείνουν το φάσμα των διαθέσιμων υπηρεσιών, αποτρέποντας κάθε ανταγωνισμό με τις υπάρχουσες δραστηριότητες. Ως πρότυπο, ο εισηγητής Yonnec Polet αναφέρει το έργο “Zero long-term unemployment territories” που εφαρμόζεται σε 54 γαλλικές περιοχές από το 2016 και παρόμοιες πρωτοβουλίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο (Βαλλονία), την Ολλανδία (Groningen), την Αυστρία (Gramatneusiedl) και Γερμανία (Βερολίνο).

Οι περιφέρειες και οι πόλεις υπογραμμίζουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+)
ως πηγής χρηματοδότησης για έργα «μηδενικής μακροχρόνιας ανεργίας» και προτείνουν να διατεθούν ορισμένα κονδύλια του ΕΚΤ+ για τέτοιες πρωτοβουλίες. Από την επιτυχία του Youth Guarantee μπορούν να αντληθούν διδάγματα, ιδίως όσον αφορά την εξατομικευμένη προσέγγιση έναντι των ατόμων που αναζητούν εργασία.

«Παρόλο που όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τη μακροχρόνια ανεργία, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την καταπολέμησή της μετά τη σύσταση του Συμβουλίου του 2016. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να θεσπίσουν συστήματα βασισμένα στις βασικές αρχές του «μηδενικού μακρού» Η ιδέα είναι να ανακατευθυνθεί το κόστος της ανεργίας προς τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, με αξιοπρεπείς μισθούς και τη συμμετοχή κοινωνικών ή πράσινων υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες. Γι’ αυτό καλούμε την Επιτροπή να δημιουργήσει μια διαφήμιση hoc ταμείο για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, παρέχοντας τουλάχιστον 750 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση σε διάστημα πέντε ετών, όπως έγινε με την “Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων», δήλωσε ο εισηγητής Yonnec Polet.

Τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου για την κοινωνική οικονομία. Οι περιφέρειες και οι δήμοι ελπίζουν ότι αυτή η πρόταση θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ για κοινωνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αλληλεγγύης που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης που προορίζεται για κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU.