Θέμα ανεπάρκειας και σπατάλης με τα σχολικά γεύματα

Την επέκταση των ‘’Σχολικών Γευμάτων’’ σε οκτώ Δημοτικά Σχολεία της πόλης, με εκτιμώμενο εξυπηρετούμενο πληθυσμό 1.512 μαθητές δηλαδή την επέκταση σε όλα τα σχολεία του αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς

Η απόφαση στηρίχθηκε σε ομόθυμη εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Κιλκίς και θα διαβιβασθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, για τις δέουσες από πλευράς της ενέργειες, στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του υπουργείου Εργασίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και εποπτεία του προγράμματος.

Ο θεσμός των ‘’Σχολικών Γευμάτων’’, διαδεδομένος στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, προάγει την ορθή διατροφική κουλτούρα στα παιδιά και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου διατροφής, με εστίαση στη μεσογειακή δίαιτα, ενώ συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση της μαθητικής κοινότητας και στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών γύρω από το κοινό σχολικό τραπέζι.

Το πρόγραμμα, με την υποστηρικτική συνδρομή και του δήμου Κιλκίς, υλοποιείται με επιτυχία από το 2021 σε δεκαεννέα Δημοτικά Σχολεία (δεκαεφτά της Περιφέρειας και δύο της πόλης) καλύπτοντας ημερησίως γεύματα χιλίων περίπου μαθητών.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018, για 153.244 μαθητές σε 950 σχολεία, 63 Δήμων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του τότε Υπουργείου καλύπτονταν το 90% των μαθητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν.

Τότε διατέθηκαν 50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, που χειρίζεται τα σχολικά γεύματα, το 2022 το πρόγραμμα απευθύνθηκε συνολικά σε 185.311 μαθητές Δημοτικών Σχολείων οι οποίοι φοιτούσαν σε 1.353 σχολικές μονάδες 74 Τμημάτων του Προγράμματος στα οποία περιλαμβάνονται 90 Δήμοι και 4 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Υλοποιείται από 23 Αναδόχους οι οποίοι αναδειχθήκαν κατόπιν Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού. Κατά το Υπουργείο Εργασίας το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 1.620 σχολεία, καθώς προστέθηκαν 268. Το σχετικό ΦΕΚ πάλι, μιλάει για 1629 σχολεία.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Prolepsis, πρωτοφανές είναι εφέτος το κύμα αιτήσεων από σχολεία σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να λάβουν τα γεύματα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ που υλοποιεί το Ινστιτούτο. Οι 2.000 περίπου αιτήσεις που έχουν φτάσει στο Ινστιτούτο Prolepsis σε λιγότερο από ένα μήνα, φανερώνουν την αγωνία των διευθυντών για τη σίτιση των παιδιών φέτος και την ανάγκη να προσφερθεί ένα θρεπτικό γεύμα στο σχολείο. Στα συγκεκριμένα σχολεία φοιτούν περισσότεροι από 175.000 μαθητές. Πρόκειται σχεδόν για τον τριπλάσιο αριθμό αιτήσεων συγκριτικά με τον αριθμό των αιτήσεων που έγιναν συνολικά την περσινή σχολική χρονιά.

Η κυβέρνηση πάντως, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων έχει επεκταθεί στο 85% των σχολείων, έχει αναβαθμιστεί και βελτιωθεί, καθώς το διατροφολόγιο έχει πλέον προσαρμοστεί στις προτιμήσεις των παιδιών, τα γεύματα μαγειρεύονται στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής, ενώ οι πρώτες ύλες επιλέγονται με βάση τη διατροφική αξία τους, δεν ασχολήθηκε ξανά με τις διαμαρτυρίες.

Την 1η Οκτωβρίου 2019, το WWF Ελλάς απέστειλε ερωτηματολόγιο στα σχολεία που μετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα». Το 79% των εκπαιδευτικών εντοπίζει σπατάλη φαγητού κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ το 34% θεωρεί πως η σπατάλη είναι μεγάλη.
Πέρα από τη σπατάλη φαγητού που εντοπίζεται όταν το φαγητό καταναλώνεται από τα παιδιά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου στο τέλος της ημέρας μένουν αδιάθετες αρκετές μερίδες φαγητού. Σχεδόν το 40% των εκπαιδευτικών παρατηρεί να περισσεύουν μερίδες φαγητού.
https://www.contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/School%20meals%20and%20food%20waste.pdf

Να σημειώσουμε ότι και τα σχολικά γεύματα περιλαμβάνονται στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις