Δικαίωμα Ψήφου Ετεροδημοτών

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, ενημερώνονται όλοι οι εκλογείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας, στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι, ότι ως Ετεροδημότες θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους, εφόσον έχουν υποβάλλει την σχετική αίτηση, η οποία δεν έχει ανακληθεί από τους ίδιους και η οποία έχει πλήρως ολοκληρωθεί ως διαδικασία από τους αρμόδιους Δήμους, το αργότερο έως και την 30 Απριλίου 2023.