Εγκύκλιος για την παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ ́ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία με την Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη που εορτάζεται στις 14/6/2023 ως ημέρα τιμής της πανανθρώπινης προσφοράς αίματος, ο Π.Ο.Υ. διενεργεί και φέτος καμπάνια, η οποία φέρει ως κύριο σύνθημα τη φράση : “Δώσε αίμα, δώσε πλάσμα, μοιράσου τη ζωή, μοιράσου την συχνά”.
Η καμπάνια στοχεύει κυρίως στο:
 Nα εκφράσει ευχαριστίες σε όσους αιμοδοτούν σε εθελοντική βάση και ενθαρρύνουν και άλλους συνανθρώπους τους να γίνουν νέοι δότες αίματος,
 να ενθαρρύνει άτομα με ικανοποιητικό επίπεδο υγείας να δίνουν αίμα τακτικά, όσο συχνά είναι ασφαλές και δυνατό, προκειμένου να χαρίσουν ζωή και να προσδώσουν ποιότητα στη ζωή των ασθενών που εξαρτώνται από μετάγγιση, συμβάλλοντας στην ασφαλή παροχή αίματος σε όλες τις χώρες του κόσμου,
 να τονίσει τον κρίσιμο ρόλο των τακτικών εθελοντικών δωρεών αίματος στην επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε ασφαλή προϊόντα αίματος για όλους τους πληθυσμούς,
 να προσδώσει σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη ανάπτυξης, υποστήριξης και ενίσχυσης εθνικών προγραμμάτων αιμοδοσίας.

Β. Η τακτική εθελοντική αιμοδοσία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του αίματος, τόσο σε κανονικές όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ως εκ τούτου αποτελεί βασικό συστατικό ενός ανθεκτικού συστήματος υγείας.
Με απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας, που θα στηρίζεται στη σταθερή προσφορά αίματος από εθελοντές, απαιτείται ολοκληρωμένο και διαρκές πλάνο δράσεων προσέλκυσης και διατήρησης των αιμοδοτών, από επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αιμοδοσίας και το οποίο θα εστιάζει στα κάτωθι:
1) Στην ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας με στόχευση:
 στην προβολή της αξίας του εθελοντισμού και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών,
 στην κατάλληλη ενημέρωση των πολιτών και στην εξάλειψη επιφυλακτικών συμπεριφορών,
 στη μεταστροφή των αιμοδοτών της «μιας φοράς», αλλά και των απογοητευμένων αιμοδοτών (λόγω μη ικανοποιητικής λήψης υπηρεσιών από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας) σε συστηματικούς αιμοδότες,
 στη δημιουργία ασφαλών αιμοδοτών, οι οποίοι ως συνειδητοποιημένοι πολίτες και έχοντας επίγνωση του ρόλου που διαδραματίζουν στην προστασία της υγείας των ασθενών, επιδεικνύουν στην καθημερινότητά τους συμπεριφορά χαμηλού κινδύνου.
2) Στην έκφραση ευχαριστιών και απονομή βραβεύσεων στους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι εμφορούνται από εξαιρετικά αισθήματα αλτρουισμού και κοινωνικής ευθύνης.
3) Στην επάρκεια σε εξοπλισμό και συνθήκες υγιεινής του χώρου συλλογής αίματος στο νοσοκομειακό περιβάλλον και στους χώρους συλλογής αίματος στην κοινότητα, στους οποίους διεξάγονται εξορμήσεις από συνεργεία αιμοδοσίας των νοσοκομείων.
4) Στην ύπαρξη κατάλληλα και διαρκώς εκπαιδευμένου προσωπικού που θα προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα στον αιμοδότη, επιλύοντας παράλληλα και δυσχέρειες που ενδεχομένως εμφανιστούν .
5) Στη συνεχή αξιολόγηση των προϋποθέσεων και συνθηκών διενέργειας των εθελοντικών αιμοδοσιών, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον αιμοδότη.
Γ. Πέραν των προαναφερομένων και με αφορμή τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη ενδεικτικά προτείνονται οι κάτωθι δράσεις:
 Ανάρτηση αφισών και διανομή ενημερωτικού υλικού για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αίματος.
 Προβολή μηνυμάτων της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών αιμοδοσιών από τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας.
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ως αρμόδιος φορέας συλλογής αίματος από μεγάλες κοινωνικές ομάδες, σχεδιάζει δράσεις για τον εορτασμό της ημέρας, για τις οποίες θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις προς ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.
Δ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες υγείας δύνανται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την εθελοντική αιμοδοσία στους ακόλουθους ιστότοπους:

  • Π.Ο.Υ.-Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2023:https://www.who.int/news-
    room/events/detail/2023/06/14/default-calendar/world-blood-donor-day-2023
  • www.ekea.gr ( Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
  • www.eody.gov.gr (Eθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας)
  • www.posea.gr (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών)

Ε. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Υπουργείο Υγείας διανέμει σε όλη τη διάρκεια του χρόνου έντυπο ενημερωτικό υλικό για την αιμοδοσία, όπως φυλλάδιο με τίτλο : «Τι πρέπει να γνωρίζει ο εθελοντής αιμοδότης», καθώς και τρεις αφίσες (2 αφίσες του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδοσίας), τα οποία οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να προμηθευτούν κατόπιν αίτησής τους.
Το Υπουργείο Υγείας από το 2017 αναπτύσσει παρέμβαση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο την Αγωγής Υγείας με θέμα :
«Εθελοντική Αιμοδοσία», θεματικός άξονας Γ, που αξιοποιεί παρουσιάσεις, έντυπα και παιδαγωγικό υλικό που έχει διαμορφωθεί από το Ε.ΚΕ.Α. με τη συνεργασία της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόμενο Φορέα.
Επίσης, το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Υγείας, παρακαλείται όπως ενημερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας
(www.moh.gov.gr) στον άξονα «Υγεία» και στην ενότητα «Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/Δράσεις και Προγράμματα Αγωγής Υγείας/Παγκόσμιες Ημέρες για την Υγεία».