BREAK EVEN Consulting: Ανάπτυξη Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, που απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών όλης της υφηλίου. Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το 2008 το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και το 2014 την πρωτοβουλία «Δήμαρχοι για την προσαρμογή» για να ωθήσει και στηρίξει τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Στο τέλος του 2015, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες συγχωνεύθηκαν στο νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Για την προσαρμογή στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, ψηφίστηκε τον Μάιο του 2022, ο νέος κλιματικός νόμος (Νόμος 4936/2022 Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος). Σύμφωνα με αυτόν, θεσπίζεται πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον σταδιακό μετριασμό των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990, κατά 55% έως το 2030 και κατά 80% έως το 2040, για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, έως το 2050. 

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού θα πρέπει να καταρτίσει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), όπου κάθε Δήμος θα πρέπει να παρακολουθεί, να ελέγχει και να αναφέρει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Στο ΔηΣΜΕ συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος, και ο προσδιορισμός των απαραίτητων μέτρων και των δράσεων για την επίτευξη του στόχου μείωσης εκπομπών, σε σχέση με το έτος αναφοράς 2019, κατ’ ελάχιστο 10% για το έτος 2025 και 30% για το έτος 2030. Η σημασία της κατάρτισης ΔηΣΜΕ επισημαίνεται στην Παράγραφο 7 του Άρθρου 16 του Νόμου, καθώς η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, από 1η Ιανουαρίου 2024 θα αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των ΟΤΑ Α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. 

Το ΔηΣΜΕ θα πρέπει να είναι συμβατό με τους στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), και να περιλαμβάνει απογραφή και στόχους μείωσης εκπομπών για τα κτίρια, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις υποδομές που καταναλώνουν ενέργεια, που χρησιμοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού (δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, δημοτικά οχήματα), καθώς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς, ενώ δύναται να συμπεριλαμβάνει και απορροφήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Break-Even Συμβουλευτική μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των ΔηΣΜΕ, καθώς αποτελεί μια κορυφαία τεχνική μελετητική-συμβουλευτική εταιρεία, με πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, διαθέτοντας καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό σε όλες τις ειδικότητες μηχανικού, με εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόσφατη συνεργασία της εταιρείας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την αποτύπωση του Ανθρακικού αποτυπώματος και την συνέχεια της για την μείωση του ως σύμβουλοι της ΕΟΕ.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησής της, μεταξύ άλλων, είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, καθώς και η υλοποίηση τεχνικών μελετών στους τομείς αυτούς. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και προτάσεων στοχευμένων λύσεων με γνώμονα την πράσινη κατεύθυνση και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και συγκεκριμένα τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων και τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των διεργασιών, καθώς και το σχεδιασμό δράσεων εξοικονόμησης νερού. 

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ και με Υπουργεία, η Break-Even Consulting έχει αναλάβει εθνικά στρατηγικά έργα, όπως είναι η κατάρτιση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και η Στρατηγική Μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού από επεξεργασμένα απόβλητα, καθώς και ο σχεδιασμός της ΣΜΠΕ του νέου τομεακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2021-2027. Συμπληρωματικά, η εταιρεία αποτελεί τον βασικό τεχνικό σύμβουλο στις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές της χώρας (Σίνδο, Πάτρα, Οινόφυτα, Μεγαλόπολη κ.α.).

.