Διαδικτυακή Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE

Στο πλαίσιο των καθηκόντων των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος LIFE της Ελλάδας και Κύπρου και του νέου Έργου LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού – Greek LIFE Task Force plus, το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου διοργανώνουν «Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2023», την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ. – 14:00 μ.μ.. Η εκδήλωση απευθύνεται ταυτόχρονα στα ελληνόφωνα ακροατήρια της Ελλάδας και της Κύπρου και διεξάγεται στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στον σύνδεσμο: https://shorturl.at/puJZ0