Μέχρι 15 Ιουνίου η υποβολή για Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μέχρι και τις 15-07-2023 θα γίνονται δεκτές οι υποβολές των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το 2ο τρίμηνο του 2023,

Η απόφαση δημοσιεύθηκε με το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 50315/08-06-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2023.”.

Όπως είναι γνωστό η υποβολή γίνεται στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202306_»

Σημειώνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.
– Το έγγραφο και αρχείο υποβολής, έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ του ΕΔΤ, στο σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm.