Το LEAP4SME παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέτρα υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Στο πλαίσιο του έργου LEAP4SME, μίας πρωτοπόρου ευρωπαϊκής δράσης συντονισμού και υποστήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), διοργανώνεται στις 4 Ιουλίου 2023 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα υψηλού επιπέδου συνέδριο, που θα συγκεντρώσει υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής, εθνικούς ενεργειακούς φορείς, επιχειρηματικές ενώσεις και άλλους εμπλεκόμενους (stakeholders) για να συζητήσουν και να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας για τις ΜμΕ.

Το συνέδριο του έργου LEAP4SME θα παρακολουθήσουν δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην ενεργειακή απόδοση και τη σημαντική συμβολή των ΜμΕ στον Ευρωπαϊκό ενεργειακό μετασχηματισμό. Η εκδήλωση φιλοξενείται από το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Patrizia Toia, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE).

Οι ΜμΕ αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα της Ευρωπαϊκής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 99% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συνεισφέροντας πάνω από 50% στο ΑΕΠ της Ευρώπης και απασχολώντας πάνω από 100 εκατομμύρια εργαζόμενους. Η στήριξη της ενεργειακής μετάβασης των ΜΜΕ είναι καίριας σημασίας προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να επιτύχει τους στόχους της για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, υπό το βάρος ακριβών τιμών ενέργειας, οι ΜμΕ χρειάζονται όλο και πιο αποτελεσματικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Οι ενεργειακοί έλεγχοι, με τους οποίους μπορούν να εντοπιστούν ευκαιρίες για άμεση εξοικονόμηση και για μακροπρόθεσμες βελτιώσεις της απόδοσης, έχουν αναγνωριστεί ως βασικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, με τους ενεργειακούς ελέγχους μπορεί να εξοικονομηθεί έως και 18% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Ενώ όμως οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις ΜμΕ, οι οποίες συχνά στερούνται της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων, είναι απλά συνιστώμενοι.

Με επίκεντρο την επικαιροποιημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (Αναδιατύπωση), οι συμμετέχουσες/ντες θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν πληροφορίες από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικών της ΕΕ σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και να κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και των ΜμΕ στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Την πρωινή συνεδρία πολιτικής θα ακολουθήσει μία συνεδρία του Διεθνούς Παρατηρητήριου του LEAP4SME, η οποία θα εμβαθύνει στην ενεργειακή απόδοση και τις ειδικά προσαρμοσμένες για τις ΜμΕ αειφόρες πολιτικές και πρωτοβουλίες. Η απογευματινή συνεδρία θα καλύψει θέματα όπως: τα αποτελέσματα των εθνικών παρατηρητηρίων για την ενεργειακή απόδοση στις ΜμΕ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι ευκαιρίες που προκύπτουν από το νέο Σύμφωνο Εταιρειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κλίμα και την Ενέργεια, ο ρόλος των ενεργειακών ελέγχων και των συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης στην εφαρμογή πολιτικών για τις ΜμΕ, κ.ά.