1η Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας “Forward Green”

Στην 1η Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας «Forward Green», που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 8- 10 Ιουνίου 2023 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-ΗELEXPO) συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Εργαστήριο Συνδημιουργίας του έργου “ROBIN”, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η 1η Συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “CITISYSTEM”, στο οποίο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αssociated policy authority).

Το έργο “ROBIN” – «Ενεργοποιώντας την Κυκλική Βιοοικονομία σε Περιφερειακό Επίπεδο με Εδαφική Προσέγγιση», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα HORIZON EUROPE, έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τις Περιφέρειες της Ευρώπης προσαρμόζοντας σύγχρονα μοντέλα διακυβέρνησης, ώστε να επιταχύνουν την εισαγωγή και τη διάδοση των αρχών της κυκλικής βιοοικονομίας, προωθώντας παράλληλα την κοινωνική καινοτομία.

Το έργο “CITISYSTEM” – «Supporting cities in sustainable biobased systemic change», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2021-2027, έχει ως στόχο την ανάπτυξη γνώσεων, πολιτικών και πρακτικών σχετικά με την κυκλικότητα στις Περιφέρειες, με έμφαση στη διαχείριση των βιοαποβλήτων σε συστημικό και κοινοτικό επίπεδο.

Το έργο “ROBIN” παρουσίασαν η κ. Καλλίτσα Πανταζή, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η κ. Μαργαρίτα Αγγελίδου, Senior Project Manager της συμβουλευτικής εταιρείας “QPLAN” και επικεφαλής του ευρωπαϊκού έργου “ROBIN”, η οποία έκανε και μια σύντομη παρουσίαση των κύριων στόχων του Περιφερειακού Εργαστηρίου Συνδημιουργίας.

Αντίστοιχα, το έργο “CITISYSTEM” παρουσιάστηκε από την κ. Χρυσάνθη Κισκίνη, υπεύθυνη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της εκδήλωσης, ο κ. Δημήτριος Βλάχος, Προϊστάμενος του Τμήματος Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανέλυσε την περίπτωση της ΠΚΜ, περιγράφοντας το Προφίλ Βιοοικονομίας της Περιφέρειας και τους τομείς προτεραιότητας με μια σύντομη SWOT ανάλυση (Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές).

Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, η κ. Μαργαρίτα Αγγελίδου από την εταιρεία “QPLAN” συντόνισε το διαδραστικό κομμάτι για το Monitoring baseline survey που πραγματοποιήθηκε μέσω Mentimeter. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρουσίασε τους πυλώνες Κυκλικής Βιοοικονομίας και τους προτεινόμενους στόχους ανά πυλώνα ώστε να γίνει στη συνέχεια ιεράρχηση των περιοχών βελτίωσης από τις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες. Εκπρόσωποι από την Κοινωνία των Πολιτών, φορέων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματίες μοιράστηκαν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με το περιφερειακό πλαίσιο και αφού χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες προχώρησαν στη συνδημιουργία του περιφερειακού καμβά διακυβέρνησης για τη Βιοοικονομία.

Στο Εργαστήριο Συνδημιουργίας συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος κατά την τοποθέτησή του τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: “«Η Κεντρική Μακεδονία, με συστηματική δουλειά από την Περιφέρεια και την Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό οικοσύστημα προαγωγής του νέου μοντέλου της κυκλικής οικονομίας.

Είναι πλέον σαφές ότι η κυκλική οικονομία είναι πόρος δημιουργίας νέων θέσεων και νέου εισοδήματος για την περιοχή. Είναι η λύση για το βιώσιμο μέλλον, το δικό μας και της Ευρώπης».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργo “ROBIN”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσμο: 

https://robin-project.eu/