Ενοικίαση εξοπλισμού βιοαποβλήτων 14.408.800 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής

Ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο έρχεται να συμβάλει στην ενίσχυση του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ για αύξηση των ποσοστών των βιοαποβλήτων που επεξεργάζονται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους, εξασφαλίζεται μετά από την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον εκπρόσωπο του αναδόχου.
Πρόκειται για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού ο οποίος θα συμβάλει στην προδιαλογή και επεξεργασία βιοαποβλήτων και στην επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται ξεχωριστά από τους δημότες στους καφέ κάδους. Ο ειδικός εξοπλισμός θα μπορεί να τεμαχίζει πράσινα απόβλητα (κλαδιά – χόρτα που προέρχονται από καθαρισμούς κήπων – κλαδέματα, κ.α.).

Η δαπάνη για την προμήθεια του εξοπλισμού είναι 14.408.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Από την εγκατάσταση θα παράγεται υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό (compost) για κηπευτική χρήση το οποίο θα διατίθεται στους πολίτες της Αττικής.
Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ Κ. Μνηματίδης και υπηρεσιακά στελέχη. Με αφορμή την υπογραφή ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε: «Ένας νέος σύγχρονος εξοπλισμός έρχεται να ενισχύσει το στρατηγικό σχεδιασμό μας για αύξηση της επεξεργασίας βιοαποβλήτων και την ταχύτερη μετάβαση σε μια πράσινη Αττική. Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ με συγκεκριμένα βήματα και δράσεις ευαισθητοποιεί τους πολίτες σε ένα νέο μοντέλο διαλογής, αποκομιδής και επεξεργασίας των αποβλήτων. Στόχος μας είναι η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η αξιοποίηση των υλικών αυτών. Η εκτροπή των βιοαποβλήτων από την υγειονομική ταφή βρίσκεται στο επίκεντρο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων γι’ αυτό και η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων (οικιακή κομποστοποίηση, διαλογή στη πηγή, εγκαταστάσεις κομποστοποίησης κ.λπ.) είναι επιβεβλημένη. Άλλωστε για την προώθηση δράσεων διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και την υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής για την έναρξη και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων, η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ έχουν προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής. Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίσαμε δωρεάν για τους δήμους 200 ειδικά απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων 12m3 με σύστημα πλύσης κάδων και περίπου 39.000 καφέ κάδους διαφορετικών μεγεθών».

Ο νέος εξοπλισμός
Το συγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας αποτελεί ένα καινοτόμο μηχανισμό, μικρής κλίμακας, το οποίο διαθέτει ένα συμπαγές και αποκεντρωμένο εξοπλισμό, που μειώνει σημαντικά το κόστος μεταφοράς σε αντίστοιχες κεντρικές εγκαταστάσεις, ενώ επιτρέπει την παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού υλικού και την τοπική ανάκτηση ενέργειας και προϊόντων από τα τροφικά υπολείμματα.
Τα εισερχόμενα απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, όπου θα πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος για την απομάκρυνση τυχών ογκωδών αποβλήτων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα οργανικά απόβλητα στη συνέχεια οδηγούνται σε περιστροφικό κόσκινο, για διαχωρισμό βάσει μεγέθους.
Το καθαρό πλέον υλικό των οργανικών αποβλήτων οδηγείται με την χρήση μικρού φορτωτή στη μονάδα κομποστοποίησης προς περαιτέρω επεξεργασία. Η διαδικασία της κομποστοποίησης πραγματοποιείται σε κλειστή μονάδα, η οποία θα επεξεργάζεται μίγμα πράσινων αποβλήτων (κλαδιών) και οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή compost. Το πλεονάζον υλικό των οργανικών αποβλήτων θα τροφοδοτεί compact μικρή μονάδα αναερόβιας χώνευσης, από την οποία θα παράγεται ενέργεια.
Να σημειωθεί ότι η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης που υπεγράφη με τον ανάδοχο είναι σε 106 μήνες και η μίσθωση είναι 8ετής διάρκεια. Η διενέργεια της διαδικασίας της προμήθειας έγινε με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό.