Ενημέρωση για τις επιδόσεις του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ τους 4 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας και στον έναν Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Χαλκίδας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το Ά εξάμηνο του 2023 σε 93.932.443 kgr και η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) αρμοδιότητας του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε ανήλθε σε 92.392.823 kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤ & ΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Ά ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2023

• Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
• Πληθυσμός 481.777 κάτοικοι (88,01%)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

  • ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
  • ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
  • 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
  • ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
  • ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
  • ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • ΔΕΥΑ = Απορρίμματα από τις ΔΕΥΑ