Εγκύκλιος για την κατάρτιση προϋπολογισμών

Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: “Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2024”.
Η εγκύκλιος, περιλαμβάνει κατευθύνσεις και διαδικασίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών του 2024.
Σύφωνα με την εγκύκλιο τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός πρέπει να σταλούν μέχρι 01.09.2023.

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ