Προκήρυξη 49ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 17 και 18 του ισχύοντος Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και την από 27 Ιουλίου 2023 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβουν μέρος:

Στο 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2023, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.
  2. Ψηφοφορίες για το Πρόγραμμα Δράσης.

Το 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENΕS» (Μιχ. Βόδα 4-6 • Αθήνα • Τηλ.: 210 8200700). Θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος καθώς και το αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών του 49ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας Γιάννης Τσούνης