Eνιαία μέθοδος δειγματοληψίας στα ΚΔΑΥ

Πολύ βαρύ φορτίο καλούνται να σηκώσουν οι δήμοι σε σχέση με την διαχείριση απορριμμάτων την επόμενη περίοδο. Δημοσιέυθηκε σε ΦΕΚ:
α) Ο καθορισμός ενιαίας μεθόδου δειγματοληψίας και ανάλυσης στο ρεύμα των εισερχομένων αποβλήτων στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με σκοπό τον υπολογισμό των ποσοτήτων των αποβλήτων συσκευασιών και λοιπών ανακτώμενων υλικών, καθώς και των αντίστοιχων προσμίξεων, ανά Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, και
β) ο καθορισμός της ποσότητας των προσμίξεων, δηλαδή του υπολείμματος από τα ΚΔΑΥ, την ευθύνη διαχείρισης της οποίας έχουν οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και το κόστος αυτής βαρύνει τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Σύμφωνα με την απόφαση:
Η συχνότητα των δειγματοληψιών ανά Ο.Τ.Α. α’ βαθμού είναι τουλάχιστον μια ανά τρίμηνο και αφορά στο σύνολο των εισερχόμενων στη μονάδα φορτίων αποβλήτων του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με ανώτατο όριο τους είκοσι (20) τόνους, για μια συγκεκριμένη ημέρα.

Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιείται με χειροδιαλογή και περαιτέρω ζυγίζονται τα διαχωρισθέντα κλάσματα υλικών και ειδικότερα το υπόλειμμα, τα απόβλητα συσκευασίας και τα λοιπά ανακτώμενα υλικά.

Μετά τον προσδιορισμό του υπολείμματος στο ληφθέν δείγμα, γίνεται η αναγωγή αυτού ποσοτικά στο σύνολο του εισερχόμενου φορτίου αποβλήτων που δέχεται το ΚΔΑΥ από τον εκάστοτε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και αντίστοιχα υπολογίζεται η συνολική ποσότητα των αποβλήτων συσκευασιών και των λοιπών ανακτώμενων υλικών που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Φορείς ελέγχου είναι οι Φορείς πιστοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ποιότητας και τα Διαπιστευμένα εργαστήρια

Το υπόλειμμα που αναλογεί προς διαχείριση σε κάθε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες και αντίστοιχα επιβαρύνσεις. Αυό όπου το πραγματικό υπόλειμμα από το ΚΔΑΥ που χρήζει διαχείρισης αποκλίνει το πολύ έως και 10% του συνολικού υπολείμματος των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και αυτό όπου το υπόλειμμα αποκλίνει άνω του 10%.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ