Ορθές οι επιδόσεις ανακύκλωσης που αναφέρουν οι δήμοι;

Tο 2022 ο Δήμος Πεντέλης , κέρδισε περισσότερα από 200.000 € από την μείωση κατά 20 % περίπου στα απορρίμματα και την αύξηση κατά 50 % στα βιοαπόβλητα, όφελος προς τους δημότες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κα Ελένη Σκιαδά Υπεύθυνη Διαχείρισης και Επικοινωνίας Βιοαποβλήτων του Δήμου Πεντέλης. Η κα Σκιαδά μάλιστα υποστηρίζει ότι τα ποσά που δαπανώνται για ταφή απορριμμάτων θα μπορούν να αποδοθούν σε τεχνικά έργα και άλλες δημοτικές ανάγκες αν και αναφέρεται σε ανταποδοτικά τέλη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, ο Δήμος Πεντέλης κατατάσσεται από επίσημα στοιχεία του ΕΣΔΝΑ στην 1η θέση στα βόρεια προάστια πράγμα που δεν ισχύει καθώς με τεράστια διαφορά στην πρώτη θέση βρίσκεται ο δήμος Βριλησσίων. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο σύμφωνα με την επιστολή που έστειλε ο ΕΔΣΝΑ για τις χρεώσεις των Δήμων, ο Δήμος Βρηλισσίων λαμβάνει έκπτωση 20% λόγω της μεγάλης ανακύκλωσης που κάνει και ο δήμος Πεντέλης την χαμηλότερη έκπτωση του 5% λόγω τις μικρής ανακύκλωσης.
Στο Δήμο Πεντέλης παράχθηκαν συνολικά 13.346 τόνοι ΑΣΑ το 2022.
Η ετήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο ισούται με 375 κιλά ανά κάτοικο και έτος.
Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ ανέρχεται σε 16.25% κ.β. που ισοδυναμεί με 61 κιλά ανά κάτοικο και έτος.
Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι 8.48% κ.β. που ισοδυναμεί με 32 κιλά ανά κάτοικο και έτος .
Στο Δήμο Πεντέλης παράχθηκαν συνολικά 20098 τόνοι ΑΣΑ το 2021.
Η ετήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο ισούται με 575 κιλά ανά κάτοικο και έτος.
Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ ανέρχεται σε 32.9% κ.β. που ισοδυναμεί με 189 κιλά ανά κάτοικο και έτος.
Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι 29.3% κ.β. που ισοδυναμεί με 169 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Βλέπουμε δηλαδή ότι το 2022 ο Δήμος Πεντέλης είχε σημαντική ποσοστιαία μείωση της ανακύκλωσης από το 29,3% στο 8,48%.

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Αυτά αποτελούν το 18,4% του συνόλου των αποβλήτων. Στόχος είναι να καταλήξουμε σε ταφή 10% των αποβλήτων το 2030, από το 78,5% το 2018. Σε ότι αφορά την ανακύκλωση τίθενται οι Ευρωπαϊκοί Στόχοι για ανακύκλωση 55% το 2025 και 60% το 2030.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ το ποσοστό ανακύκλωσης η υπόθεση των καφέ κάδων και της ανακύκλωσης δεν προχωράει παρά τις τεράστιες επενδύσεις άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ που έγιναν.
Το 2019 βρισκόταν στο 11% και με όλες αυτές τις δαπάνες και τους μηχανισμούς έφτασε
Το 2022, στο 14,3% με 200 ειδικά οχήματα και 40.000 κάδους που μοιράστηκαν στους δήμους.
Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης οι καφέ κάδοι έχουν τοποθετηθεί από τον Μάιο του 2022 σε διάφορα σημεία της πόλης στις τρεις τοπικές κοινότητες , Μελίσσια, Πεντέλη, Νέα Πεντέλη .
Με τους καφέ κάδους γίνεται η περισυλλογή των οργανικών αποβλήτων, δηλαδή τα « σκουπίδια» της κουζίνας του κάθε νοικοκυριού αλλά και των επιχειρηματιών .
«Η χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων στους καφέ κάδους επιτρέπει την παραγωγή κομπόστ, οργανικού λιπάσματος, που μπορεί να καλύψει την υψηλή ζήτηση σε χημικά λιπάσματα και να χρησιμοποιηθεί σε πάρκα και κοινόχρηστους χώρους από τον Δήμο Πεντέλης . Ταυτόχρονα περιορίζεται η ρύπανση του εδάφους, προστατεύεται το περιβάλλον, ευνοείται η συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε. Εδώ σημειώνουμε ότι οι ποσότητες που μαζεύονται προς το παρόν και είναι επεξεργάσιμες, είναι της τάξεως του 2,5% με 3% απειροελάχιστες για τις διαστάσεις της Αττικής καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας.
Και η ανακοίνωση συνεχίζει:
Σταδιακά οργανώνεται η διανομή/ τοποθέτηση των καφέ κάδων και στις υπόλοιπες γειτονιές του Δήμου Πεντέλης , αφού προηγηθεί ενημέρωση των δημοτών.
Οι καφέ κάδοι τοποθετούνται στις κατά τόπους γειτονιές , δίπλα στους πράσινους για σύμμεικτα απορρίμματα ,και τους μπλε για ανακύκλωση.
Ειδικά οχήματα του Δήμου για την αποκομιδή των βιοαποβλήτων πραγματοποιούν δρομολόγια καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή όπου κάθε φορά πλένονται και οι κάδοι ώστε να είναι πάντα καθαροί και εν συνεχεία αδειάζουν το φορτίο στο ΕΜΑΚ, της φυλής.
Στόχος του Δήμου Πεντέλης είναι τουλάχιστον το 60%- 70 % των κοινών απορριμμάτων ( σύμμεικτων ) να καταλήγει στους καφέ κάδους όπου απορρέει σημαντικό έσοδο στο ταμείο του Δήμου , αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς το κόστος μεταξύ του κόστους ταφής των σύμμεικτων στην χωματερή και στο κόστος εναπόθεσης ενός τόνου βιοαποβλήτων. (Σημείωση του myota.gr: δεν είναι αυτοί οι περιφερειακοί και εθνικοί στόχοι).
Και η ανακοίνωση αυτή είναι μια ανακοίνωση που βλέπουμε από διάφορους δήμους. Όμως ο ΕΣΔΝΑ δεν δίνει πραγματικά στοιχεία όπως αναφέρει και η Έκθεση του Τομέα Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Και το πρόβλημα είναι ότι όλο το σύστημα που αναπτύσσεται δεν συνάδει ούτε με τους νέους κάδους με τις γωνιές ανακύκλωσης που προβλέπουνε το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω»
Ν. 4819/2021 Άρθρο 37.Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω» (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

  1. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1 για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 50, σύμφωνα με την παρ. 1. Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού:
    α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα μέτρησης των παραγομένων βιολογικών αποβλήτων από τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 50 και
    β) καθορίζουν, με την απόφαση της παρ. 1, τα προβλεπόμενα στις περ. γ’, δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1.
    Ούτε με τις συμβάσεις που προβλέπουν Επιφανειακές γωνιές ανακύκλωσης τύπου οικίσκου για 6 ρεύματα με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφή.

Δείτε εδώ το έγγραφο του ΕΔΣΝΑ