Δεν δόθηκε νέα παράταση στην Κοινωφελή

Διευκρινίζεται ότι σε προηγούμενο άρθρο μας, όπως και σε πολλά άλλα site δημοσιέυσαμε KYA με τίλτο Παρατείνεται για 4 μήνες η Κοινωφελής, ενώ δεν προκειται για νέα παράταση αλλά για διευθέτηση του προβλήματος που είχε προκύψει με τα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία υπερέβαιναν σε κάποιες περιπτώσεις τον χρόνο λήξης της σύμβασης.