Προσοχή κωδικοί πρόσβασης στην διαφάνεια μέχρι την ανακήρυξη των συνδιασμών

Εγκύκλιο με θέμα: «Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου 2023, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων» εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Κάθε συνδυασμός για τις Περιφερειακές Εκλογές και για Δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων υποχρεούται στη λήψη κωδικού πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ». Για συνδυασμούς που θέτουν υποψηφιότητα σε Δήμους με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, η λήψη κωδικού πρόσβασης δεν είναι υποχρεωτική. Οι συνδυασμοί αυτοί μπορούν να λαμβάνουν προαιρετικά κωδικό πρόσβασης, ακολουθώντας τη διαδικασία που ισχύει και για τους υπόλοιπους υπόχρεους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συνδυασμοί μπορούν να ζητήσουν κωδικό πρόσβασης στην πύλη «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» από την έναρξη της λειτουργίας της και το αργότερο μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών

Για τους υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, η ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών γίνεται με χρήση του κωδικού πρόσβασης που λαμβάνει ο συνδυασμός και δεν επιτρέπεται η μεμονωμένη λήψη κωδικού.

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο

Διαβάστε και προηγούμενο άρθρο