Επιχορήγηση 25 εκατομμύρια για την ενέργεια

leftaa

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση συνολικού ποσού ύψους 25.000.000,00 € στους Δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.».

Για την κατανομή του ποσού λαμβάνονται υπόψη
α) οι συντελεστές κατανομής που χρησιμοποιούνται για την απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ στους Δήμους της Χώρας ως τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και
β) στοιχεία ανά Δήμο, για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έτους 2022 και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2022 σε σχέση με το έτος 2019.

Δείτε εδώ πόσα χρήματα λαμβάνει κάθε δήμος