Κοινή συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΕ και ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας αύριο Παρασκευή 08/09, στη Θεσσαλονίκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την προεδρία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου, αύριο Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00.
Η συνεδρίαση θα είναι υβριδική και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Λ. Βασιλέως Γεωργίου, Α1, Θεσσαλονίκη).
Σημειώνεται ότι θα γίνει ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ: https://kede.gr/


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου – Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την υποστήριξη των μικρών Δήμων.
  Εισηγητές: Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
  Π. Μαΐστρος, Εμπειρογνώμονας ΚΕΔΕ
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την προμήθεια δύο οχημάτων πυρόσβεσης για τον Δήμο Ρόδου.
  Εισηγητές: Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
  Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ
 4. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.
  Εισηγητές: Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
  Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
 5. Παράταση έκδοσης βεβαιώσεων όρων δόμησης για τα κατά παρέκκλιση οικόπεδα.
  Εισηγητές: Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
  Μ. Υδραίου, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ
 6. Άρση απαγόρευσης ορισμού Δημοτικού Υπαλλήλου του οικείου Δήμου σε θέση Γενικού Γραμματέα.
  Εισηγητής: Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών.
 7. Αποσπάσεις υπαλλήλων των θυγατρικών εταιρειών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) στους Δήμους.
  Εισηγητής: Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών.
 8. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΕ οικονομικού έτους 2023.
  Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ.
 9. Ορισμός εκπροσώπων.
  Εισηγητής: Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
 10. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
  Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
 11. Διάφορα θέματα.
 12. Έγκριση συμμετοχής της ΚΕΔΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-2023-CET-OSS με τίτλο RenoInGR.
  Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
 13. Αίτημα Δ. Αρχαίας Ολυμπίας για συνδιοργάνωσης δράσεων και εκδηλώσεων του δήμου ενόψει της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στους 32ους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
  Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
 14. Πρόταση συνεργασίας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» για τη δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού μηνύματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου 2023).
  Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
 15. Αντικατάσταση εκπροσώπου ΚΕΔΕ στην Επιτροπή Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ Α.Ε. με θέμα: «Πρόγραμμα ενημέρωσης νεοεκλεγέντων Δημάρχων.
  Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
 16. Έγκριση κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής μελών ΔΣ και ΕΣ της ΚΕΔΕ, στη Θεσσαλονίκη.
  Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
 17. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων.
  Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ
 18. Αποδοχές προσφορών.
  Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ
 19. Έγκριση κάλυψης ακυρωτικών δαπανών.
  Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ
 20. Έγκριση κάλυψης δαπανών.
  Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ
 21. Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών για την «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής αιρετών, επίσημων καλεσμένων, στελεχών και συνεργατών της ΚΕΔΕ στο εσωτερικό και εξωτερικό για το έτος 2023» με την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού».
  Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ
 22. Έγκριση μετακινήσεων.
  Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ