Ανακοινώσεις πρωτοδικείων για την ανακήρυξη συνδυασμών

Εκδόθηκε και ανακοινώθηκαν οι Αποφάσεις της Εκουσίας των Πρωτοδικείου Αθηνών της 10ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ανακήρυξη των συνδυασμών και των συμβούλων των Περιφερειών και των Δήμων και κοινοτήτων των περιφερειών αρμοδιότητας τους, για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Οι αποφάσεις εκδόθηκαν μετά από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών που υποβλήθηκαν στους προέδρους των δικαστηρίων μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012 καθώς προέκυψε ότι καταρτίστηκαν νόμιμα, ότι περιλαμβάνουν υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και κατά συνέχεια συνέπεια συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις
Οι αναγραφόμενοι συνδυασμοί σε κάθε απόφαση είναι σύμφωνοι με το διατακτικό του άρθρου 17 του νόμου 4804 2012

Δείτε εδώ την απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπως αναρτήθηκαν ξεχωριστά για κάθε δήμο σε όλα τα πρωτοδικεία της χώρας πλην Θεσσαλίας που θα γίνει στις 15 Σεπτμεβρίου.

http://www.protodikeio-ath.gr/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ%20&%20ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ%20ΕΚΛΟΓΕΣ%20ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ%202023.html