Ενημέρωση για τις αιτήσεις θεραπείας της ΕΕΤΑΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ

Α) Οι αιτήσεις θεραπείας και αλλαγής Περιφέρειας θα εξετασθούν κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας και θα ενημερωθούν οι αιτούντες που έχουν μεταβολή.

Β) Όπως αναφέρεται και στη σχετική ΚΥΑ, ο μήνας Σεπτέμβριος 2023 που είναι μήνας εγγραφών, εξαιρείται από το όριο των δέκα (10) ελάχιστων παρουσιών (για λόγους που δεν απορρέουν από υπαιτιότητα των αιτούντων), το οποίο θα ισχύει από το μήνα Οκτώβριο 2023.

Γ) Ειδικά για τις πληγείσες από τις θεομηνίες περιοχές, θα ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα προκειμένου να διευκολυνθούν φορείς/δομές και ωφελούμενοι που διαμένουν σε αυτές.