Σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης στους ΟΤΑ

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»

Εν μέσω εκλογών που δεν πρόκειται κανείς να ασχοληθεί η Υπουργός Εσωτερικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών έθεσαν από χθες 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 22:45, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 22:00.

Η Υπουργός Εσωτερικών Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Νίκη Κεραμέως Θεόδωρος Λιβάνιος

Την διαβούλευση θα βρείτε εδώ