Όχι στα κυνοκομεία και στις παρατάσεις του νομοσχεδίου λέει η ΝΕΜΕΣΙΣ

Την αντίδρασή της με ανακοίνωση εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις (φιλοζωικές οργανώσεις) για το νομοσχέδιο που κατέθεσε προς διαβούλευση η Κυβέρνηση.
Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι τα κυνοκομεία που προωθεί η Κυβέρνηση δεν έχουν λύσει κανένα πρόβλημα, ενώ δημιουργούν εικόνες ντροπής και ταυτόχρονα δίνει παρατάσεις στις υποχρεώσεις των δήμων και δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην διαβούλευση που τη χαρακτηρίζει «παρωδία».

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία αναφέρει:

Διυλίζουν το κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον στο ΥΠΕΣ με τις τροπολογίες στο νόμο 4830/21 για τα ζώα συντροφιάς.
Και νέες παρατάσεις της ισχύος του.
Οι τροπολογίες που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών για 4 άρθρα του 4830/21 φανερώνουν, ότι δεν έχουν αντιληφθεί τίποτα για το δράμα, που παίζεται με τα εκατομμύρια αδέσποτα στους δρόμους, με τα κυνοκομεία της απόλυτης ντροπής, με τη συνεχιζόμενη εγκατάλειψη, τις αθρόες γεννήσεις, την έλλειψη ελέγχου των πάντων, την ασυδοσία των περισσότερων Δήμων, με το χάος στο ζήτημα της μείωσης των αδέσποτων και παρα πολλά άλλα.
Η κίνηση αυτή φανερώνει, ότι η προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση και το ΥΠΕΣ στη δημιουργία κυνοκομείων, πετώντας κυριολεκτικά, εκατομμύρια ευρώ, μολονότι τα κυνοκομεία αποδεδειγμένα κανένα πρόβλημα δεν έλυσαν 25 χρόνια τώρα και ούτε θα λύσουν, αντι ως υψίστη προτεραιότητα να επιλέξουν τη στρατηγική της δημιουργίας δημοτικών κτηνιατρείων για στειρώσεις, συνεχείς στειρώσεις, συστηματικές, στοχευμένες στειρώσεις μέχρι να στειρωθουν όλα τα ήδη άστεγα ζώα, φανερώνει ,ότι δεν έχουν καταλάβει ή δεν θέλουν να καταλάβουν, ότι είναι πέρα για πέρα λάθος .
Δείχνει, ότι η νέα κυβέρνηση δε πρόκειται να κάνει αλλαγές στο νόμο, ένα νόμο που σχεδόν στο σύνολο του έχει αποτύχει εντελώς με τη κατάσταση μέσα σε τρία χρόνια να έχει κι άλλο επιδεινωθεί.
Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ,ότι από ένα εντελώς αναποτελεμστικό νομοθέτημα, επιλέγεις να προχωρήσεις σε 3 ανώδυνες τροπολογίες άρθρα 36,37 και 38 της διαβούλευσης
και μια 4η, άρθρο 39 που δίνεις ακόμη μια παράταση από τις πολλές μέχρι τώρα στους Δήμους για να συμμορφωθούν .
Είναι,ας πούμε ,σα να έχουμε ένα βαρειά ασθενή και να του χορηγούμε το νερό του “Καματερού” για να γίνει καλά .
Θα επαναλάβουμε για πολλοστή φορά ,ότι είναι τόσα πολλά τα αρνητικά αυτού του νόμου ,που αγγίζουν μάλιστα και στοιχειώδη δικαιώματα των ζώων, που ο νόμος ή θα πρέπει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί στο 80% αυτού.
Φυσικά, σε μια χώρα σα την Ελλάδα, είναι δύσκολο οι πολιτικοί να αναλάβουν τις ευθύνες του λάθους τους.
Προτιμούν να ζουν το μύθο τους και στη συγκεκριμένη περίπτωση το μύθο ενός εξαιρετικού και καινοτόμου νόμου.
Τους καλούμε να ρίξουν μια πραγματική ματιά γύρω τους για να καταλάβουν το εύρος,το βάθος,ωτη τραγικότητα, την ασχήμια αυτού που συμβαίνει.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι, ενημερώνει ,ότι δεν θα συμμετάσχει στη παρωδία αυτή της διαβούλευσης και ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της, ασυμβίβαστα, χωρίς συνθηκολογήσεις και ήξεις αφήξεις, χωρίς ναι μεν αλλά, γιατί δεν έχει ανάγκη από τα εύσημα της εξουσίας ή να γίνει αρεστή σ’ αυτή.
Θα συνεχίσει να κινείται στη κατεύθυνση του εξευρωπαϊσμού το λιγότερο της Ελλάδας στα ζητήματα των ζώων, στη κατεύθυνση για μια Ελλάδα χωρίς επιτέλους άστεγα αλλά ούτε και έγκλειστα ζώα .
Γιατί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις είναι η μόνη πια μεγάλη, δυνατή και ασυμβίβαστη φωνή των ζώων στη χώρα μας και θα παραμείνει.
Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι.

Τι λένε τα άρθρα 36, 37, 38 και 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 36 Υποβολή σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος των δήμων σχετικά με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τον ν. 4830/2021 – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 άρθρου 3 ν. 4830/2021

Στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) διαγράφονται οι λέξεις «προς έγκριση» και η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«(α) Την περιοδική σύνταξη και υποβολή στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δήμων που θεσπίζονται με τον παρόντα προς τον σκοπό της ευζωίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, καθώς και της πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων κάθε δήμου. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα συνοδεύεται από προϋπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων που απαιτούνται για την υλοποίησή του, καθώς και από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε δράσης.».

Άρθρο 37 Εκούσιος αποχωρισμός δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς – Παράδοση στον δήμο και σε φιλοζωικό σωματείο, οργάνωση ή καταφύγιο – Τροποποίηση περ. ζ’ παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4830/2021

Στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) προστίθενται έκτο και έβδομο εδάφιο και η περ. ζ διαμορφώνεται ως εξής:

«(ζ) Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. Σε περίπτωση που επιθυμεί να το αποχωριστεί, και εφόσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου του τόπου της μόνιμης κατοικίας του προκειμένου, με μέριμνα του δήμου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εφόσον πρόκειται για σκύλο ή γάτα. Ακολούθως, και εφόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αυτού με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού τριακόσιων (300) ευρώ για την παράδοση, εφόσον είναι σκύλος, ή εκατό (100) ευρώ, εφόσον είναι γάτα ή άλλο ζώο συντροφιάς. Ειδικά για τους σκύλους και τις γάτες, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του δήμου μεριμνά άμεσα για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ ως προς τη μεταβολή αυτή και την καταγραφή του ζώου ως αδέσποτου με τα στοιχεία του δήμου. Ιδιοκτήτης που αποχωρίζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον δήμο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι υγείας του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης ή, σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη, ο νόμιμος κληρονόμος του, δύναται να παραδίδει σε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα και είναι καταχωρισμένα στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ή καταφύγιο που πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29, το ζώο συντροφιάς με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων. Στην περίπτωση αυτή, το ζώο καταχωρίζεται με την ένδειξη «αδέσποτο» και τα στοιχεία του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του καταφυγίου, στα οποία φιλοξενείται.».

Άρθρο 38 Περισυλλογή, ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4830/2021

Στο άρθρο 37 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 37
Περισυλλογή, ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων

  1. Οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου έχουν υποχρέωση να απομακρύνουν από τις οδούς και τα πεζοδρόμια τα νεκρά ζώα και να μεριμνούν για την αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Πριν από την αποτέφρωση ή την ταφή των ζώων ενημερώνεται ο οικείος δήμος ή ο συμβεβλημένος κτηνίατρος των εταιρειών λειτουργίας των εθνικών οδών, εάν υφίσταται, προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν παραβάσεις του παρόντος. Σε περίπτωση δεσποζόμενου ζώου, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης αυτού.
  2. Η διάθεση των νεκρών ζώων, όπως η αποτέφρωση και η υγειονομική ταφή, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
  3. Αποτεφρωτήρια και κοιμητήρια ζώων ιδρύονται και λειτουργούν από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδέσμους αυτών, καθώς και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α’ 209). Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν, επίσης, να συμβάλλονται με ιδιωτικά αποτεφρωτήρια και κοιμητήρια ζώων.
  4. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι σύνδεσμοι αυτών συνεργάζονται με τα καταφύγια αδέσποτων ζώων για τη διαχείριση των νεκρών ζώων του καταφυγίου.».

Άρθρο 38 Περισυλλογή, ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4830/2021

Στο άρθρο 37 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 37
Περισυλλογή, ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων

  1. Οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου έχουν υποχρέωση να απομακρύνουν από τις οδούς και τα πεζοδρόμια τα νεκρά ζώα και να μεριμνούν για την αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Πριν από την αποτέφρωση ή την ταφή των ζώων ενημερώνεται ο οικείος δήμος ή ο συμβεβλημένος κτηνίατρος των εταιρειών λειτουργίας των εθνικών οδών, εάν υφίσταται, προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν παραβάσεις του παρόντος. Σε περίπτωση δεσποζόμενου ζώου, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης αυτού.
  2. Η διάθεση των νεκρών ζώων, όπως η αποτέφρωση και η υγειονομική ταφή, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
  3. Αποτεφρωτήρια και κοιμητήρια ζώων ιδρύονται και λειτουργούν από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδέσμους αυτών, καθώς και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α’ 209). Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν, επίσης, να συμβάλλονται με ιδιωτικά αποτεφρωτήρια και κοιμητήρια ζώων.
  4. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι σύνδεσμοι αυτών συνεργάζονται με τα καταφύγια αδέσποτων ζώων για τη διαχείριση των νεκρών ζώων του καταφυγίου.».

Άρθρο 39 Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης λειτουργούντων καταφυγίων ζώων συντροφιάς με τις προδιαγραφές του ν. 4830/2021 – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 46 ν. 4830/2021

Στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), η ημερομηνία «30.9.2023» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.5.2024» και η παρ. 6 του άρθρου 46 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Λειτουργούντα κατά τη 18η.9.2021 καταφύγια υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 έως τις 31.5.2024. Αποφάσεις σφράγισης καταφυγίων αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωθεί από έκθεση των αρμοδίων οργάνων ότι απειλείται η ζωή των φιλοξενούμενων ζώων. Καταφύγια που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι την 18η.9.2021, υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 28 και 29 έως τις 31.5.2024.».