Ανασκόπηση της Αυτοδιοικητικής εβδομάδας 18 έως 24 Σεπτεμβρίου

Την εβδομάδα που μας πέρασε βγήκε εγκύκλιος με θέμα την μετάδοση των αποτελεσμάτων των Δημοτικών και των Περιφερειακών εκλογών.

Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται Κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΕΔΕ ζήτησε αναβολή της διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπ. Ες. στο τελευταίο της ΔΣ.

Βγήκε και τροποποιημένη απόφαση για έκτακτη χρηματοδότηση 18,75 εκατ. ευρώ προς τους ΟΤΑ για τις φυσικές καταστροφές.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε και διευκρινίσεις ως προς τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων.

Όπως βγήκε και Εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές, προσλήψεις και άδειες λόγω εκλογών

Ενημερωτική Εγκύκλιο όμως έβγαλε και η ΠΟΕ ΟΤΑ για το 49ο Συνέδριο

Το myota δημοσίευσε Οδηγίες για το πως γράφουμε και πως μιλάμε στην προεκλογική περίοδο.

Και τέλος είχαμε και αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας «Νέμεσις» στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.