Ενημερωτική Εγκύκλιος ΠΟΕ ΟΤΑ για το 49ο Συνέδριο

Με το με αριθμ. πρωτ.: 290/31-7-2023 έγγραφό μας, σας ενημερώσαμε για την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που έλαβε στη συνεδρίασή του στις 27 Ιουλίου 2023, να προκηρύξει το 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, το 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχ. Βόδα 4-6•Αθήνα • Τηλ.: 210 8200700) τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4 και την ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

Κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε ότι για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων-Συνέδρων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στις εργασίες του 49ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, πρέπει να τηρηθούν τα πιο κάτω:

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.:
«Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος-Μέλος, που δεν οφείλει στην Ομοσπονδία και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνδρομές πάνω από δύο (2) συμπληρωμένους μήνες.»
Η μηνιαία συνδρομή κατά φυσικό μέλος είναι 0,60 ευρώ και περιλαμβάνει και την συνδρομή στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο Σύλλογος υποχρεούται στην καταβολή των Συνδρομών για τα εγγεγραμμένα Μέλη του, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
Η μηνιαία αυτή συνδρομή θα αποδίδεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στο λογαριασμό με αριθμό 5118071303640 (IBAN: GR1001721180005118071303640).
Στην τραπεζική απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο καταθέτης-Σύλλογος.
Μετά την κατάθεση ο κάθε Σύλλογος θα στέλνει υποχρεωτικά στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στη τράπεζα.
Η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω είναι απαραίτητη, προκειμένου στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την οικονομική τακτοποίηση των Συλλόγων-Μελών.
Για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων-Συνέδρων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στο 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο του Δεκεμβρίου 2023, θα πρέπει να εξοφληθούν οι Συνδρομές που οφείλονται τουλάχιστον για το διάστημα μέχρι 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Οι Αντιπρόσωποι-Σύνεδροι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο είναι αυτοί που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 48 του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας δηλ. την χρονική περίοδο από την 1 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 17 Απριλίου 2022. Όσοι Αντιπρόσωποι έχουν εκλεγεί μετά την 17η Απριλίου 2022 έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο, ασχέτως αν η θητεία τους είναι διετής ή τριετής.

• ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:
Η μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των Αντιπροσώπων-Συνέδρων στο 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Ομοσπονδίας είναι με ευθύνη και δαπάνη των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας. Το ίδιο ισχύει και για όσους συμμετέχουν στο Συνέδριο με την ιδιότητα του Παρατηρητή.
Όσοι επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES», κατά την κράτηση πρέπει να δηλώνουν ότι συμμετέχουν στο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για να κάνουν χρήση της προσφοράς του Ξενοδοχείου για τους Αντιπροσώπους-Συνέδρους που είναι:

 1. Δίκλινο Δωμάτιο: 104,00 ευρώ.
 2. Μονόκλινο Δωμάτιο: 94,00 ευρώ.
  Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά ημέρα και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ.
  Για τον τρόπο κράτησης των δωματίων θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ:
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία τους Αντιπροσώπους-Συνέδρους που έχουν πάρει μετάταξη, έχουν δηλώσει παραίτηση, ή έχουν συνταξιοδοτηθεί και να αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.
Για να γίνει αντικατάσταση, είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται στην Ομοσπονδία από το Σύλλογο:
α. Η έγγραφη-ενυπόγραφη παραίτηση του Αντιπροσώπου-Συνέδρου.
β. Διαβιβαστικό του Συλλόγου που να αναφέρει και τον αντικαταστάτη του.
γ. Σε περίπτωση μετάταξης, παραίτησης ή συνταξιοδότησης από την υπηρεσία έγγραφο του Συλλόγου που να ενημερώνει την Ομοσπονδία και να αναφέρει τον αντικαταστάτη του.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Συνημμένα σας στέλνουμε και σχέδιο με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του 49ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου (το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα) προκειμένου να προγραμματίσετε την προσέλευση, διαμονή και αναχώρησή σας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους Συλλόγους-Μέλη της να ανταποκρίνονται ΑΜΕΣΑ στην διευθέτηση τυχόν εκκρεμοτήτων που επισημαίνει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ των ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, στα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί, ή στις οικονομικές υποχρεώσεις τους από το Λογιστήριο της Ομοσπονδίας.

Με την αυστηρή εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών, στόχος είναι η διεξαγωγή του 49ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ χωρίς προβλήματα ώστε όλος ο χρόνος να αξιοποιηθεί αποκλειστικά σε μια ουσιαστική συζήτηση με την συμμετοχή ΟΛΩΝ μας για τα σοβαρά προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας Γιάννης Τσούνης

49ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NOVOTEL ATHENES» • ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 4-6 • ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 και ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

08.30 – 09.30: Προσέλευση Αντιπροσώπων-Συνέδρων.
09.30 – 10.00: Νομιμοποίηση Αντιπροσώπων-Συνέδρων. Έλεγχος απαρτίας.
10.00 – 10.15: Εκλογή Προεδρείου.
10.15 – 11.00: Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.
11.00 – 11.30: Ερωτήσεις-Απαντήσεις.  
11.30 – 14.30: Τοποθετήσεις Συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.
14.30 – 17.30: Διάλειμμα.
17.30 – 20.30: Τοποθετήσεις Συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.
20.30: ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ του 49ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

09.30 – 13.30: Τοποθετήσεις Συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.
13.30 – 14.00: Κλείσιμο για το Πρόγραμμα Δράσης.
14.00 – 14.15: Ψηφοφορία για το Πρόγραμμα Δράσης.
14.15 – 15.00: Έγκριση Ψηφισμάτων.
     15.00:    ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 49ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ