Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης

Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτι- κών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτω- βρίου 2023 και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Δείτε εδώ τις αποζημιώσεις κάθε κατηγορίας