ΑRTEMIS TECHENG. :3d TUNNEL INSPECTION –Mία σύγχρονη τεχνολογία επιθεώρησης οδικών σηράγγων

Aρθρογράφοι: Θεμιστοκλής Σούλος Τοπογράφος Μηχανικός Μsc N.T.U.A –Μιχάλης Μπάρτζης  Πολιτικός Μηχανικός Msc  ΑΠΘ , Msc City Planning University of Pennsylvania ,Msc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής ΕΑΠ –Olympia Odos S.A. Civil Assets’ Technical Manager 

Η περιοδική παρακολούθηση και επιθεώρηση  κρίσιμων υποδομών  όπως αυτών των οδικών αξόνων θεωρείται επιβεβλημένη. Η παραπάνω άποψη αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όταν πρόκειται για εθνικά ή για διεθνή οδικά δίκτυα πάνω στα οποία στηρίζεται ένας σημαντικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. 

Σε κρίσιμα στοιχεία των οδικών αξόνων όπως είναι τα τούνελ, τα τοιχία αντιστήριξης και οι κοιλαδογέφυρες υπάρχει σαφής ανάγκη για την καταγραφή και αποτίμηση του μέτρου της  φθοράς, αλλά και του είδους αυτής (ρηγματώσεις, ρωγμές, μικρομετακινήσεις, ψαθύρισμα, φθορά από υγρασία, εμφανείς οξειδώσεις οπλισμών κ.α).

Ειδικότερα στο πλαίσιο της επιθεώρησης ως προς την καταπόνηση  των δομικών στοιχείων και φέροντος οργανισμού των Tunnel η έως τώρα συμβατική (conventional)  μεθοδολογία ήταν η ανθρώπινη παρατήρηση δια όψεως από μηχανικούς που συνεργάζονταν με τον φορέα διαχείρισης. Σε αυτή τη διαδικασία διαπιστευμένος μηχανικός ο οποίος φέρονταν από μηχανικό γερανό εξέταζε οπτικά το τούνελ ανά λωρίδα, κατέγραφε χειροκίνητα και σκαριφηματικά το είδος της βλάβης – φθοράς και την έκταση που καταλάμβανε στο τούνελ. Επίσης αν έβρισκε ρωγμή κατέγραφε το πάχος σε mm καθώς επίσης σε σκαρίφημα σχεδίαζε την έκταση που αυτή καταλαμβάνει.

Η παραπάνω μεθοδολογία όμως είχε τα εξής μειονεκτήματα  ως προς το γεγονός του χειροκίνητου εντοπισμού και καταγραφής της ρωγμής ή της φθοράς :

-Μη ακριβής απόδοση της θέσης της ρωγμής ή της ζημιάς

-Αδυναμία καταγραφής όλων των ρωγμών και άλλων ειδών φθορών λόγω της χειροκίνητης ανθρωπογενούς διαδικασίας. 

-Αρκετά Χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί συνήθως πολλές ημέρες ή και εβδομάδες επιθεώρησης για ένα Τunnel. Για παράδειγμα το Τούνελ της Παναγοπούλας στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα με μήκος  4.200 μ., απαιτούσε συνολικά περίπου περί τις 25 ημέρες κατάληψης λωρίδας  προκειμένου να επιθεωρηθεί με την παραπάνω μεθοδολογία.

-Το γεγονός της δέσμευσης λωρίδων κυκλοφορίας για αρκετές ημέρες έως και εβδομάδες και της παρακώλυσης της κυκλοφορίας σε εθνικά δίκτυα με ότι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικές απώλειες. 

Mε την εφαρμογή όμως συνδυαστικών σύγχρονων τεχνολογιών (Data Fusion Engineering) τρισδιάστατης αποτύπωσης (ήτοι φωτογραμμετρίας, Laser Scanner και θερμογραφικής απεικόνισης) αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία  τεχνικής επιθεώρησης τούνελ (3d TUNNEL MAPPING), η οποία συγκεντρώνει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα :

-Δυνατότητα επιθεώρησης-σάρωσης του Τούνελ μέχρι 2 χιλιόμετρα/ημέρα με κατάληψη μόνο της μιας λωρίδας.

-Εντοπισμός τριχοειδών Ρωγμών από 0,1 mm και άνω

-Εντοπισμός μεγάλης γκάμας παθογενειών σκυροδέματος (Spalling, Scaling, MapCracking honeycomb,Humidity)

-Ολιστική Σάρωση διατομής του Τούνελ – Τα ευρήματα αποτυπώνονται με Τοπογραφική Ακρίβεια (Ακριβής Οριζοντιογραφική Αποτύπωση) και όχι Σκαριφηματικά.

-Άμεση  συνεννόηση επί του πεδίου -Λιγότερη κινητοποίηση προσωπικού και μηχανημάτων.

-Μικρότερο συνολικά κόστος υλοποίησης σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο-Αύξηση κυκλοφορίας -διοδίων- εσόδων.

: Δημιουργία Τρισδιάστατου Νέφους Σημείων Γεωμετρικής Απεικόνισης τούνελ Παναγοπούλας  

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛOΠΟΙΗΣΗΣ 3D TUNNEL INSPECTION

Μετρήσεις Πεδίου: Σε αυτό το στάδιο αναπτύσσονται οι μετρητικές διατάξεις επί του πεδίου σαρώνοντας πλήρως τη διατομή του τούνελ και σε όλο το μήκος του. Τα μετρητικά συστήματα (φωτογραμμετρικοί αισθητήρες, Lazer Scanner) τοποθετούνται σε ειδικούς τροχήλατους φορείς, οι οποίοι φέρουν επιπρόσθετα φωτιστικές πηγές για την ενίσχυση φωτισμού.

Επεξεργασία Μετρήσεων: Tο στάδιο επεξεργασίας μετρήσεων περιλαμβάνει τα εξής

-Έλεγχος ποιοτικού ελέγχου μετρήσεων πεδίου. (Ποιότητα Φωτογραφιών, Laser Scanner μετρήσεις, Έλεγχος Οριζοντιογραφικών και Υψομετρικών Σφαλμάτων Αποτύπωσης)

-Δημιουργία τρισδιάστατης Γεωμετρίας Τούνελ (3d Tunnel Reconstruction)

-Δημιουργία Φωτογραμμετρικού Ορθοαναπτύγματος της Διατομής του Τούνελ-

Εφαρμογή Ειδικών Φίλτρων Αποκάλυψης Ρωγμής επί του ορθοαναπτύγματος

-Ψηφιοποίηση Ρωγμών και λοιπόν παθογενειών σκυροδέματος

-Δημιουργία Οριζοντιογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης Ρωγμών και λοιπών παθογενειών Τούνελ

-Δημιουργία Τεχνικής Αναφοράς (Inspection Rating Report) αξιολόγησης φθορών του Τούνελ.

Την παραπάνω μεθοδολογία :

  •  Ταχείας Αποτύπωσης
  •  Ψηφιοποίησης
  •  και Απόδοσης σε 2D &  3D

της λεπτομερούς γεωμετρίας & της λειτουργικής -αλλά και μέσω της αξιολόγησης της  καταγραφούμενης παθολογίας- και της  δομικής κατάστασης μίας σήραγγας, ανέπτυξε η εταιρεία Artemis TechENg (www.artemiseng.gr), η οποία εξειδικεύεται στις Τεχνικές επιθεωρήσεις έργων υποδομής με χρήση τέτοιων τεχνολογιών, σε συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. /Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος. 

Η  Ολυμπία Οδός στο πλαίσιο της Βαριάς Συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου και των πολυάριθμων υποδομών του και της διασφάλισης των Χρηστών του πρωτοπορεί:

  • Αναπτύσσοντας καινοτόμες για τα εγχώρια δεδομένα ολοκληρωμένες μεθοδολογίες επιθεώρησης και αξιολόγησης των  πολυάριθμων Οδικών Σηράγγων που διαχειρίζεται 
  • Υιοθετώντας με σταθερή προσήλωση σύγχρονες –και με τη μικρότερη δυνατή όχληση στους Χρήστες και τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου-τεχνολογίες επιθεώρησης και αξιολόγησης των υποδομών της, όπως έπραξε στα πλαίσια της εφαρμογής της ανωτέρω τεχνολογίας στις οδικές σήραγγες του τμήματος Κόρινθος-Πάτρα.