Βγήκε 10η δόση ΚΑΠ στους Δήμους

Εγκρίθηκε η κατανομή στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 125.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως δέκατη (Ι΄) τακτική
επιχορήγηση έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά
προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Δείτε εδώ την κατανομή ανά δήμο