Σχολή Γονέων και Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε Παιανία και Διόνυσο

Δήμος Παιανίας: Σχολή Γονέων και Ακαδημαϊκός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε εφήβους σε συνεργασία με την Ανέλιξη

Μια καλή πρακτική από το Δήμο Παιανίας και το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Ανέλιξη οι ποίοι διοργανώνουν για το σχολικό έτος 2023-2024 ένα πρόγραμμα συνεργασίας με δύο άξονες
· Σχολή Γονέων &
· Ακαδημαϊκό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε Εφήβους.
Το πρόγραμμα ονομάζεται BeTheLight και στοχεύει στην ενημέρωση, παρακίνηση και ψυχική ενδυνάμωση των πολιτών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι συναντήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 , για τη Σχολή Γονέων θα πραγματοποιούνται μία Δευτέρα κάθε μήνα στις 18:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Νικολάου Στάμου & Λάμπρου Aνδρίκου, Παιανία) και οι συναντήσεις με την ομάδα εφήβων για τον Επαγγελματικό και Ακαδημαϊκό Προσανατολισμό θα πραγματοποιούνται μία Κυριακή τον μήνα στις 16:30 στον ίδιο χώρο.
Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 στις 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται γονείς και μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων του Δήμου σε μία ενημερωτική συνάντηση για τον Ακαδημαϊκό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε Εφήβους.
Είσοδος Ελεύθερη

Επίσης η Αντιδημαρχία Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Ισότητας, και Τουριστικής Ανάπτυξης, ανακοινώνουν με χαρά την επανέναρξη διεξαγωγής του πιλοτικού Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Δήμου μας.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται για 3 συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με την Εκπαιδευτικό και Σύμβουλο Ε.Π. κυρία Ασπασία Θεοδωρακάκη (μέλος του Μητρώου Εθελοντών του Δήμου μας).

Η κυρία Θεοδωρακάκη θα παράσχει σε εθελοντική βάση υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού απευθυνόμενες αποκλειστικά σε έφηβους γενικού ή επαγγελματικού λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) με απώτερο στόχο την αρωγή στη συνειδητοποίηση του τρόπου επιλογής των σπουδών και του επαγγέλματος τους και την έμπρακτη υποβοήθηση τους στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και την κατάρτιση πλάνων που αφορούν το μέλλον τους.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

την ανακάλυψη των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και κλίσεων των εφήβων και τη δημιουργία ενός ρεαλιστικού ατομικού προφίλ που θα είναι ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας
την πληροφόρηση και ενημέρωση τους αναφορικά με την ύπαρξη και λειτουργία σχολών που θα άπτονται στο ατομικό προφίλ του μαθητή
την παρουσίαση εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών και νέων τάσεων στην αγορά εργασίας
τη συνετή λήψη απόφασης και τη δημιουργία ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης
Κάθε μαθητής ή μαθήτρια θα πραγματοποιεί 5 εβδομαδιαίες ατομικές συναντήσεις, διάρκειας 75 λεπτών κάθε μία. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 16:30-17:45 και 18:15-19:30.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ευόδωση του εν λόγω προγράμματος είναι ο μαθητής ή η μαθήτρια να διαθέτει ασφαλή πρόσβαση στο internet και να έχει/ ή να δημιουργήσει email καθώς θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας.

Σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που χρήζουν μεγαλύτερης ανάγκης πρόσβασης στην υπηρεσία αυτή λόγω της συμμετοχής τους στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που αποδεικνύονται με τα κάτωθι δικαιολογητικά: Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, Πιστοποιητικό ανεργίας γονέα/ων, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μονογονεϊκότητα, τριτεκνία, πολυτεκνία), Απόσπασμα Δικαστικής Απόφασης ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση διάστασης (μονογονεϊκότητα), Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (αναπηρία), Βεβαίωση ευπάθειας λόγω πληγής από φυσική καταστροφή.

Για δηλώσεις συμμετοχής και διερευνητικές ερωτήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2132139812, 2132139810 καθώς και στο email [email protected].