31η Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όρισε την 31η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων, με το ψήφισμά της 68/239. Η Ημέρα αναμένεται να προωθήσει σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για την παγκόσμια αστικοποίηση, να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την αξιοποίηση ευκαιριών, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αστικοποίησης και τη συμβολή στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο.
Η αστικοποίηση παρέχει τη δυνατότητα για νέες μορφές κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης ισότητας, της πρόσβασης σε υπηρεσίες και νέων ευκαιριών, καθώς και της δέσμευσης και κινητοποίησης που αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των πόλεων, των χωρών και του πλανήτη. Ωστόσο, πολύ συχνά αυτό δεν είναι το σχήμα της αστικής ανάπτυξης. Η ανισότητα και ο αποκλεισμός αφθονούν, συχνά σε ποσοστά μεγαλύτερα από τον εθνικό μέσο όρο, σε βάρος της βιώσιμης ανάπτυξης που αποδίδει σε όλους.
Το Urban October ξεκίνησε από το UN-Habitat το 2014 για να τονίσει τις παγκόσμιες αστικές προκλήσεις και να δεσμεύσει τη διεθνή κοινότητα στο New Urban Agenda.

Ο στόχος 11 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, διατυπώνει τη φιλοδοξία να γίνουν οι πόλεις και οι ανθρώπινοι οικισμοί χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι και βασίζεται στη συνάφεια της αποστολής του UN-Habitat. Οι ανισότητες στις πόλεις έχουν αυξηθεί από το 1980. Οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου είναι επίσης συχνά οι πιο άνισες, και το φετινό θέμα αγκαλιάζεται από τη δράση και την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, η οποία θέτει το θέμα των πόλεων χωρίς αποκλεισμούς ως έναν από τους κύριους πυλώνες για την αστική μετατόπιση.

Τον Οκτώβριο του 2016, η Διάσκεψη HABITAT III, που πραγματοποιήθηκε στο Κίτο, υιοθέτησε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο θα θέσει τον κόσμο σε μια πορεία προς τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, επανεξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και κατοικούνται οι πόλεις. Η Νέα Αστική Ατζέντα θα καθορίσει τον ρυθμό για τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων της αστικοποίησης τις επόμενες δύο δεκαετίες και θεωρείται ως επέκταση της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που συμφωνήθηκε από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2015 .

Σχετική αρθρογραφία εδώ