Η Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση παλεύει την συμμετοχή της στο COP28

Στην 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP28), η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει επίσημα την αυξημένη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στην εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών για το κλίμα, αναγνωρίζοντας την ηγετική τους θέση στην επιτάχυνση και τη διεύρυνση της δράσης για το κλίμα.

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε συμπεράσματα που θα χρησιμεύσουν ως η γενική διαπραγματευτική θέση της ΕΕ για τη COP28, που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου. Οι περιφέρειες και οι δήμοι της ΕΕ θεωρούν ότι αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα και προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού και προσαρμογής σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις θα ενισχύσει περαιτέρω τους κλιματικούς κινδύνους, με αποτέλεσμα την αύξηση της απώλειας της βιοποικιλότητας, των κινδύνων για την υγεία και της μόνιμης απώλειας και ζημίας σε κάθε είδους πόρους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ενέκρινε τις συστάσεις της για την COP28 στη σύνοδο ολομέλειας την περασμένη εβδομάδα σε γνωμοδότηση που συνέταξε ο Rafał Trzaskowski (PL/EPP), δήμαρχος της Βαρσοβίας, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της ΕτΠ. (ENVE) και μέλος της αντιπροσωπείας της ΕτΠ που θα εκπροσωπήσει τη συνέλευση περιφερειών και πόλεων της ΕΕ στην COP28 στο Ντουμπάι.

Σε ευθυγράμμιση με την κοινή θέση των διεθνών δικτύων των Τοπικών Κυβερνήσεων και Δημοτικών Αρχών (LGMA), η ΕτΠ προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο των δήμων και των περιφερειών στην επιτάχυνση και τη διεύρυνση της δράσης μετριασμού και προσαρμογής του κλίματος, υπό το πρίσμα της κλιματικής έκτακτης ανάγκης.

Ανταποκρινόμενα σε αυτό το κάλεσμα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία χρησιμεύουν ως γενική διαπραγματευτική θέση της ΕΕ στο COP28, ζητούν αυξημένη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στη διαδικασία υλοποίησης εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (NDC), εθνικών σχεδίων προσαρμογής (NAP) και – μακρόχρονων στρατηγικών.

Ο εισηγητής της ΕτΠ Rafał Trzaskowski δήλωσε: “Οι δήμοι και οι περιφέρειες πρωτοστατούν στη φιλόδοξη δράση για το κλίμα, παρά τις αυξανόμενες ευθύνες που τους ανατίθενται. Είμαστε βασικοί σύμμαχοι στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, καθώς προσφέρουμε στους εθνικούς διαπραγματευτές τη διαβεβαίωση ότι – εάν παρέχονται τα κατάλληλα οικονομικά και τεχνικά εργαλεία – Οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού μπορούν να υλοποιηθούν επί του πεδίου. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την COP28 και παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη της ΕΕ για ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα COP28».

Οι περιφέρειες και οι δήμοι της ΕΕ υπογραμμίζουν ότι ο πρώτος παγκόσμιος απολογισμός πρέπει να οδηγήσει σε μια επείγουσα και διαφανή πορεία για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα, δουλεύοντας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τους τομείς. Αυτό σημαίνει επιτάχυνση της στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ασφαλή και βιώσιμη παραγωγή ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και, τελικά, τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων χωρίς να επιβαρύνει δυσανάλογα το υψηλό κόστος σε δήμους και περιφέρειες που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα. Ως εκ τούτου, οι ενέργειες που αναλαμβάνονται πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία πρόσθετων πράσινων θέσεων εργασίας και στην αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών και να παρέχουν στήριξη στους πιο ευάλωτους πολίτες μέσω μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμης μετάβασης που θα στοχεύει επίσης στη δραστική μείωση της ενεργειακής φτώχειας.

Η ΕΤΠ υποστηρίζει σθεναρά την άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση για το κλίμα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς αυτό θα επιτρέψει σε κάθε κοινότητα να αντιμετωπίσει τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στις αντίστοιχες περιοχές της. Επισημαίνει επίσης την ανάγκη υποστήριξης και τεχνικής βοήθειας για τις τοπικές κυβερνήσεις για τη διευκόλυνση της χρήσης των κονδυλίων για το κλίμα και των επιλογών χρηματοδότησης. Από αυτή την άποψη, οι αποστολές της ΕΕ για τις κλιματικά ουδέτερες και τις έξυπνες πόλεις και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αναπαραγόμενα μοντέλα και να επεκταθούν όχι μόνο εντός της ΕΕ, αλλά και σε άλλες περιοχές παγκοσμίως.

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στο COP27 με την έναρξη της ατζέντας προσαρμογής του Sharm El Sheikh, η ΕΤΠ θεωρεί ότι οι τρέχουσες παγκόσμιες οικονομικές ροές για την προσαρμογή του κλίματος είναι ανεπαρκείς και ενθαρρύνει τα μέρη της COP28 να παρέχουν αξιόπιστους στόχους και σχέδια για την ανάπτυξη αυτού του κεφαλαίου. Η γνώμη του κ. Trzaskowski υπογραμμίζει τη σημασία της κάθετης ολοκλήρωσης στις κλιματικές πολιτικές και προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη, να συμπεριλάβουν υποεθνικές δεσμεύσεις για το κλίμα, δράσεις και επιτεύγματα στα NDC και στα NAP τους. Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν επίσης να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις μεταξύ του κλίματος, της βιοποικιλότητας και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως υπογραμμίζεται σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στην ολομέλειά της.

Τέλος, η ΕΤΠ χαιρετίζει την ανακοίνωση της Προεδρίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την παγκόσμια αντιπροσωπεία δημάρχων στην πρώτη Τοπική Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα (LCAS) και τη συμπερίληψη των τοπικών προτεραιοτήτων και συνεισφορών για το κλίμα στο πρόγραμμα COP28.

Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ισχυρής συντονισμένης δράσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αντιπροσωπειών της ΕτΠ στη COP28.

Περισσότερες πληροφορίες:
Η COP28 – 28η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) – θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023 στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Τα διεθνή δίκτυα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (LGMA) συμφώνησαν να επιδιώξουν κοινούς στόχους στο COP28. Το έγγραφο θέσης έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, τον Συνασπισμό Under2 και τις Region4, με την υποστήριξη του ICLEI – Τοπικές Κυβερνήσεις για την Αειφορία – και συνεισφορές δικτύων στο LGMA,