Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για το Ποδήλατο

Οι Ενώσεις προώθησης το ποδηλάτου: η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών (ECF) , η Cycling Industries Europe (CIE) και η Συνομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Ποδηλάτου (CONEBI) χαιρέτησαν με ενθουσιασμό την πρόταση για μια διαθεσμική Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για την Ποδηλασία, που ανακοίνωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean σε εκδήλωση στη Σεβίλλη.

Η Διακήρυξη στοχεύει να αποτελέσει «στρατηγική πυξίδα για τις υπάρχουσες και μελλοντικές πολιτικές» και να «απελευθερωθεί πλήρως την δυναμική του ποδηλάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η προτεινόμενη Διακήρυξη που είναι η πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία της Κομισιόν μέχρι σήμερα για το ποδήλατο, αναδεικνύει την ποδηλασία σε στρατηγική προτεραιότητα και αναγνωρίζει τη ικανότητά της να παράγει τεράστια οφέλη για την Ευρώπη, δηλώνοντας: «Αυτή η Διακήρυξη αναγνωρίζει το ποδήλατο ως μία από τις πιο βιώσιμες, προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς, χαμηλού κόστους, υγιεινές μορφές μεταφοράς και αναψυχής, και την βασική σημασία τους για την ευρωπαϊκή κοινωνία και την οικονομία».

Ο Jill Warren, Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα ορόσημο για την ποδηλασία. Χαιρόμαστε που η Διακήρυξη αντικατοπτρίζει πολλές από τις μακροχρόνιες απαιτήσεις υπεράσπισης της πολιτικής της ECF με στόχο την αύξηση και τη βελτίωση της ποδηλασίας στην Ευρώπη, όπως η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων υποδομών ποδηλασίας και η ενθάρρυνση της οικονομικά προσιτής μετακίνησης χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό πλαίσιο για να δοθεί η δυνατότητα σε πολύ περισσότερους Ευρωπαίους να ποδηλατούν – και να ποδηλατούν με μεγαλύτερη ασφάλεια».

Η σημερινή Διακήρυξη εκπληρώνει τη δέσμευση που είχε δοθεί νωρίτερα φέτος από τον πρώην εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς στη Σύνοδο Κορυφής της CIE  και ακολουθεί το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο και την Διακήρυξη των Κρατών Μελών υπό την προεδρία του Βελγίου, που υπογράφηκε από την πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ. Με οκτώ αρχές και 36 δεσμεύσεις για την τόνωση της ποδηλασίας και την υποστήριξη της επίτευξης κλιματικών στόχων και στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Διακήρυξη ενοποιεί τις προηγούμενες ανακοινώσεις και αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τα τέλη του 2023 ως κοινή διαθεσμική δέσμευση.

Ο Kevin Mayne, Διευθύνων Σύμβουλος της Cycling Industries Europe, δήλωσε: «Έχουμε υποστηρίξει εδώ και καιρό μια ενοποιημένη ποδηλατική πολιτική της ΕΕ που θα τοποθετεί το ποδήλατο στο ίδιο επίπεδο με άλλους τρόπους μεταφοράς και βιομηχανικούς τομείς στην ΕΕ, απελευθερώνοντας μια πιο συνεκτική πολιτική υποστήριξης, μεγαλύτερη συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και δισεκατομμύρια ακόμη για επενδύσεις. Η Διακήρυξη ανοίγει νέους δρόμους συμπεριλαμβάνοντας όλους τους βασικούς τομείς που απαιτούνται για ένα επιτυχημένο ποδηλατικό οικοσύστημα για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις».

Ο Manuel Marsilio, Γενικός Διευθυντής της CONEBI, πρόσθεσε: «Οι βιομηχανίες ποδηλάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ στην Ευρώπη εκτιμούν ιδιαίτερα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Ποδηλασία. Η εφαρμογή του θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της ποδηλασίας ως κεντρικών εταίρων στο οικοσύστημα κινητικότητας της ΕΕ και ως ευρωπαϊκής ποδηλατικής βιομηχανίας παγκόσμιας κλάσης. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τον πολιτικό μας διάλογο με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τον ρόλο μας στην οικονομία της Ευρώπης και την υλοποίηση μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ».

Οι ποδηλατικές οργανώσεις συγχαίρουν την Επιτροπή για τη συνεργατική και συμβουλευτική προσέγγισή της που οδήγησε σε αυτή τη δήλωση, όχι μόνο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εσωτερικά εντός της Κομισιόν, αλλά και εξωτερικά με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, των περιφερειών, των αξιωματούχων των κρατών μελών, των Βιομηχανικών Ενώσεων, εταιρειών και ΜΚΟ που εκπροσωπούνται στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την Αστική Κινητικότητα (EGUM).

Η ECF και η CIE, οι οποίες διαδραμάτισαν ηγετικό ρόλο στην διαβούλευση
με τα ενδιαφερόμενα μέρη του EGUM που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, με ικανοποίηση είδαν ότι πολλές από τις συστάσεις της κοινής τους δήλωσης ενσωματώθηκαν στη Διακήρυξη.