Το ΚΑΠΗ, του Γαλατσίου στο ERASMUS+ «Art for Social Inclusion»

Στις 20 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση με παρουσίαση χορευτικών ασκήσεων-βημάτων από την εκπαιδεύτρια και τους εκπαιδευόμενους, που έχει ορίσει ο Δήμος Γαλατσίου, σε μέλη του Β’ ΚΑΠΗ, στο πλαίσιο του έργου «Art for Social Inclusion», του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Γαλατσίου είναι ο συντονιστής του εν λόγω ευρωπαϊκού προγράμματος και οι εταίροι είναι από Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα.

Ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση που έδειξαν όλοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσίασης των χορών (αργεντίνικο τάνγκο και country western dance) ήταν εξαιρετικά δείγματα της επιτυχημένης και αποτελεσματικής επίδρασης της τέχνης στις ομάδες πληθυσμού τρίτης ηλικίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες καλλιτέχνες σε μεθόδους και τεχνικές προσαρμογής της τέχνης, ώστε να βοηθήσουν άτομα με προβλήματα υγείας, με σκοπό να παρακινήσουν και να στηρίξουν τους ανθρώπους για να διατηρήσουν την ελπίδα μέσα τους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εμπλουτίσει την καθημερινότητα των ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα των παιδιών και των ηλικιωμένων, χρησιμοποιώντας την τέχνη, τις διαστάσεις και τις προσεγγίσεις της.

Όπως αναφέρεται και στο site art4si.eu
Η έρευνα έχει αποδείξει ότι η επίδραση των τεχνών όπως η μουσική, το θέατρο, ο χορός, η ζωγραφική έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε άτομα που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, άτομα με καρκίνο, άτομα με άνοια κ.λπ. Οι τέχνες έχουν ατομικά και κοινωνικά οφέλη. Μέσω της τέχνης, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις υγείας μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους, να ασκήσουν τις νοητικές τους ικανότητες, να μειώσουν το άγχος τους και να αυξήσουν τα θετικά συναισθήματα. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες καλλιτέχνες σε μεθόδους και τεχνικές προσαρμογής του θεάτρου, της παράστασης, του αυτοσχεδιασμού, της μουσικής και του χορού σε δύσκολες περιοχές υγείας. Απευθύνεται σε επαγγελματίες καλλιτέχνες από το χώρο του θεάτρου ή της μουσικής ή ερασιτέχνες με ενδιαφέρον να συνεργαστούν με ευάλωτες ομάδες ανθρώπων. Αφορά την εφαρμογή τέχνης σε οίκους φροντίδας, νοσοκομεία, ιδρύματα, κλινικές κ.λπ. Έχει επίσης να κάνει με την αλληλεπίδραση μεταξύ των καλλιτεχνών και των συμμετεχόντων.

Το έργο συγκέντρωσε διάφορες μεθόδους που εφαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πρόκειται να οργανώσει εκπαιδευτικές συνεδρίες για 300 καλλιτέχνες (200 από τις χώρες εταίρους και 100 από την υπόλοιπη Ευρώπη) προκειμένου να μπορούν να εργαστούν σε δύσκολες καταστάσεις υγείας. 500 άτομα σε τέτοιες συνθήκες πρόκειται να επωφεληθούν από την πρακτική εφαρμογή αυτών των μεθόδων σε ιδρύματα και άλλα παρόμοια κέντρα.

Το έργο έχει αναπτύξει ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται σε καλλιτέχνες με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο χρήσης των τεχνικών του θεάτρου με φυσικό τρόπο και διαδικτυακά, προκειμένου να εργαστούν με άτομα σε δύσκολη κατάσταση υγείας
Ο αντίκτυπος του έργου θα αποδειχθεί από μια Έκθεση Εκτίμησης Επιπτώσεων και από μελέτες περιπτώσεων συγκεκριμένων ατόμων που έχουν ωφεληθεί από το έργο.
Το έργο Art for Social Inclusion χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://art4si.eu/