Δημιουργήθηκε διεθνές Αποθετήριο Γνώσης για την Αυτοδιοίκηση

Το Κέντρο Αποστολών Urban Transitions (για την κλιματική αλλαγή) εγκαινιάζει το Αποθετήριο Γνώσης, με το σύνθημα: «Αφήστε τη γνώση να υπηρετήσει την πόλη»

Το Urban Transitions Mission Center (UTMC) είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα συνεργασίας που στοχεύει στη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, ικανοτήτων και ευκαιριών χρηματοδότησης για την επιτάχυνση της αστικής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και τις καθαρές μηδενικές εκπομπές. Το UTMC βασίζεται στα αποτελέσματα της Πλατφόρμας Αποστολής για τις ουδέτερες από το κλίμα και τις έξυπνες πόλεις της ΕΕ, προκειμένου να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της παγκόσμιας αποστολής Urban Transitions Mission (UTM) Mission Innovation.

Μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων του στις 12 Δεκεμβρίου 2022, το UTMC ανάρτησε ένα Αποθετήριο Γνώσης που συγκεντρώνει εργαλεία, λύσεις και ιδέες για τις αστικές μεταβάσεις. Τα επιμελημένα στοιχεία και οι καλές πρακτικές στο αποθετήριο είναι διαθέσιμα σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης κοόρτης πόλεων της αποστολής Urban Transitions

Μπορείτε να επισκευθείτε το Αποθετήριο Γνώσης μπαίνοντας στην παγκόσμια πλατφόρμα UTMC.

Χρηματοδοτούμενο από το Horizon Europe, το Urban Transitions Mission Center (UTMC) δημιουργείται από ομάδες εμπειρογνωμόνων αστικών περιοχών από το JPI Urban Europe, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ζωντανών Εργαστηρίων (ENoLL), το Eurocities, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια (GCoM) , ICLEI – Local Governments for Sustainability, και το LGI Sustainable Innovation.